Domy Gdynia

Zawęź wyszukanie
Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenia 1 z kategorii: Domy Gdynia

Dwupoziomowe mieszkanie z ogrodem i garażem
399 000 zł

Dwupoziomowe mieszkanie z ogrodem i garażem

82 m24865zł/m2
  Database queries (Total queries: 78 - Total queries time: 0.017807722091675)  
0.0014948844909668 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00040102005004883 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
9.1075897216797E-5 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
8.8214874267578E-5 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'domy'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
6.3896179199219E-5 SELECT f.pk_i_id
FROM (oc_t_meta_fields f, oc_t_meta_categories c)
WHERE ( c.fk_i_category_id = 237 )
AND f.pk_i_id = c.fk_i_field_id
AND f.b_searchable = 1
7.2002410888672E-5 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'page'
LIMIT 1
0.00025177001953125 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'sCity'
LIMIT 1
0.00014495849609375 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'sShowAs'
LIMIT 1
6.2942504882812E-5 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'sCategory'
LIMIT 1
0.00069880485534668 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-07-17 23:31:18')
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.fk_i_city_id = 376922 )
ORDER BY dt_pub_date desc
LIMIT 0, 12
0.00043487548828125 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-07-17 23:31:18')
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.fk_i_city_id = 376922 )
ORDER BY dt_pub_date desc
LIMIT 1200000
0.00064420700073242 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '272'
0.00051593780517578 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '272'
AND s.fk_i_item_id = '272'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00036191940307617 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '376922'
7.8916549682617E-5 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
8.392333984375E-5 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '376922'
0.00011205673217773 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_5'
0.00061702728271484 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 5
ORDER BY rand_ind asc
6.8902969360352E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_5'
0.00023388862609863 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '5'
0.0008389949798584 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=5
8.8930130004883E-5 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE fk_i_parent_id = 237
AND a.b_enabled = '1'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
7.7962875366211E-5 SELECT oc_t_country_stats.fk_c_country_code as country_code, oc_t_country_stats.i_num_items as items, oc_t_country.s_name as country_name, oc_t_country.s_slug as country_slug
FROM (oc_t_country_stats)
JOIN oc_t_country ON oc_t_country_stats.fk_c_country_code = oc_t_country.pk_c_code
WHERE i_num_items > 0
ORDER BY country_name ASC
7.4148178100586E-5 SELECT STRAIGHT_JOIN oc_t_region_stats.fk_i_region_id as region_id, oc_t_region_stats.i_num_items as items, oc_t_region.s_name as region_name, oc_t_region.s_slug as region_slug
FROM (oc_t_region , oc_t_region_stats)
WHERE oc_t_region_stats.fk_i_region_id = oc_t_region.pk_i_id
AND i_num_items > 0
ORDER BY region_name ASC
0.0014021396636963 SELECT oc_t_city_stats.fk_i_city_id as city_id, oc_t_city_stats.i_num_items as items, oc_t_city.s_name as city_name, oc_t_city.s_slug as city_slug
FROM (oc_t_city_stats)
LEFT JOIN oc_t_city ON oc_t_city_stats.fk_i_city_id = oc_t_city.pk_i_id
WHERE i_num_items > 0
ORDER BY city_name ASC
9.1075897216797E-5 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE fk_i_parent_id = 237
AND a.b_enabled = '1'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
7.5817108154297E-5 SELECT oc_t_country_stats.fk_c_country_code as country_code, oc_t_country_stats.i_num_items as items, oc_t_country.s_name as country_name, oc_t_country.s_slug as country_slug
FROM (oc_t_country_stats)
JOIN oc_t_country ON oc_t_country_stats.fk_c_country_code = oc_t_country.pk_c_code
WHERE i_num_items > 0
ORDER BY country_name ASC
0.00011181831359863 SELECT mf.*
FROM (oc_t_meta_fields mf, oc_t_meta_categories mc)
WHERE mc.fk_i_category_id = '237'
AND mf.pk_i_id = mc.fk_i_field_id
0.00012493133544922 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = '237'
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
7.4863433837891E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = '237'
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00011110305786133 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
8.1062316894531E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
7.4148178100586E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
6.6995620727539E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '120'
LIMIT 1
6.1988830566406E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '5'
LIMIT 1
6.103515625E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '4'
LIMIT 1
5.8889389038086E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '202'
LIMIT 1
7.1048736572266E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '5'
ORDER BY i_order ASC
7.8916549682617E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '39'
LIMIT 1
6.1988830566406E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '36'
LIMIT 1
6.3180923461914E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '38'
LIMIT 1
6.0081481933594E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '50'
LIMIT 1
5.793571472168E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '91'
LIMIT 1
5.793571472168E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '130'
LIMIT 1
5.8889389038086E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '51'
LIMIT 1
5.793571472168E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '41'
LIMIT 1
6.0081481933594E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '52'
LIMIT 1
5.8889389038086E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '124'
LIMIT 1
5.8889389038086E-5 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '216'
LIMIT 1
6.6041946411133E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '6'
ORDER BY i_order ASC
7.3909759521484E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
7.4148178100586E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '18'
ORDER BY i_order ASC
6.8902969360352E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '24'
ORDER BY i_order ASC
0.00028586387634277 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
7.7962875366211E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
7.3909759521484E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '16'
ORDER BY i_order ASC
7.4863433837891E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '20'
ORDER BY i_order ASC
0.00095200538635254 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name
FROM (oc_t_item, oc_t_item_stats)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item_stats.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
AND oc_t_item.b_premium = 1
AND oc_t_item.b_enabled = 1
AND oc_t_item.b_active = 1
AND oc_t_item.b_spam = 0
AND ( oc_t_item_location.fk_i_city_id = 376922 )
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
GROUP BY oc_t_item.pk_i_id
ORDER BY SUM(oc_t_item_stats.i_num_premium_views) ASC, RAND()
LIMIT 0, 9
0.00027203559875488 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 272
AND dt_expiration_date >= '2024-07-17 23:31:19'
0.00028085708618164 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 272
6.6995620727539E-5 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00043916702270508 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=272
7.2956085205078E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.0004429817199707 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
6.6995620727539E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00025391578674316 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00097513198852539 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
6.2942504882812E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00038981437683105 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
6.6041946411133E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00021004676818848 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00025486946105957 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
6.0796737670898E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00037193298339844 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
6.3896179199219E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00020480155944824 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00069499015808105 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
6.6041946411133E-5 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC