Sprzedam działkę pod zabudowę wielorodzinną, usług

Działki Gdynia, pomorskie, Polska
1 350 000 PLN brutto 1 097 561 PLN netto  
1 350 000 PLN brutto 1 097 561 PLN netto

Andrzej

  • 0

Pochodzenie oferty

Region pomorskie
Miasto Gdynia

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest grunt inwestycyjny zabudowany domem w Gdyni Chwarzno-Wiczlino. Idealnie nadający się pod usługi wraz z zabudową wielorodzinną. Dla danego terenu przygotowano plan zagospodarowania przestrzennego.PRZEZNACZENIE TERENU U, MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA, usługi wymagane są przynajmniej na parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów usługowych.

WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a)intensywność zabudowy: a)dla zabudowy usługowej i wielorodzinnej 2.1, b)wysokość zabudowy wielorodzinnej – do 15,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, c)powierzchnia zabudowy:-dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - do 0,25 powierzchni działki,-dla zabudowy wielorodzinnej i usługowej - do 0,35 powierzchni działki. Wszystkie media na działce.

Zapraszamy do prezentacji.

  Database queries (Total queries: 131 - Total queries time: 0.074246406555176)  
0.00096821784973145 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00064802169799805 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00026512145996094 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00086808204650879 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1018'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00041389465332031 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1018'
0.00028395652770996 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '35'
0.00026917457580566 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '35'
0.00020313262939453 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.0004730224609375 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1018
0.00026798248291016 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00025606155395508 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '376922'
0.00022006034851074 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781812'
0.00023579597473145 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'pomorskie'
LIMIT 1
0.00021505355834961 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdynia'
LIMIT 1
0.0010170936584473 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00028777122497559 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdynia'
LIMIT 1
0.0001218318939209 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 35
7.2002410888672E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '35'
7.9154968261719E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 35
6.7949295043945E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '35'
0.00014615058898926 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00076913833618164 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
7.2002410888672E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00026607513427734 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0010080337524414 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00053501129150391 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00053691864013672 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00018692016601562 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.0001521110534668 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00098800659179688 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00046300888061523 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00042080879211426 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.00039315223693848 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00031113624572754 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.0003819465637207 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00037598609924316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00030422210693359 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00088286399841309 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00047588348388672 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.0003049373626709 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00030398368835449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00029516220092773 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00026297569274902 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.0003049373626709 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00029420852661133 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00074481964111328 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00042104721069336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00037717819213867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1018
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.0023770332336426 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:38:08') AND oc_t_item.pk_i_id < 1018
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0013060569763184 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:38:08') AND oc_t_item.pk_i_id < 1018
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.0097219944000244 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '786'
0.00062298774719238 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '786'
AND s.fk_i_item_id = '786'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00043201446533203 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '753'
0.00053310394287109 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '753'
AND s.fk_i_item_id = '753'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033307075500488 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '716'
0.00052595138549805 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '716'
AND s.fk_i_item_id = '716'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00046610832214355 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '714'
0.00050187110900879 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '714'
AND s.fk_i_item_id = '714'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035190582275391 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '620'
0.00057506561279297 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '620'
AND s.fk_i_item_id = '620'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034594535827637 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '619'
0.00086593627929688 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '619'
AND s.fk_i_item_id = '619'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030994415283203 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '615'
0.00057101249694824 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '615'
AND s.fk_i_item_id = '615'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034213066101074 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '596'
0.00051712989807129 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '596'
AND s.fk_i_item_id = '596'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035905838012695 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '546'
0.00055694580078125 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '546'
AND s.fk_i_item_id = '546'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00097894668579102 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:38:08') AND oc_t_item.pk_i_id != 1018
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0010449886322021 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:38:08') AND oc_t_item.pk_i_id != 1018
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00031495094299316 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1155'
0.00057005882263184 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1155'
AND s.fk_i_item_id = '1155'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033402442932129 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1154'
0.00062394142150879 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1154'
AND s.fk_i_item_id = '1154'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033116340637207 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1153'
0.00053000450134277 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1153'
AND s.fk_i_item_id = '1153'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031900405883789 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1152'
0.00052881240844727 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1152'
AND s.fk_i_item_id = '1152'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0003199577331543 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1151'
0.00050616264343262 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1151'
AND s.fk_i_item_id = '1151'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030207633972168 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1127'
0.0031540393829346 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1127'
AND s.fk_i_item_id = '1127'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031805038452148 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1126'
0.00047492980957031 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1126'
AND s.fk_i_item_id = '1126'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00037002563476562 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1125'
0.00057196617126465 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1125'
AND s.fk_i_item_id = '1125'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00039005279541016 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1124'
0.00057697296142578 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1124'
AND s.fk_i_item_id = '1124'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033211708068848 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1155
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00037693977355957 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1155
0.00094103813171387 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1155
0.0003199577331543 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1154
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00037193298339844 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1154
0.00080609321594238 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1154
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1153
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00034403800964355 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1153
0.00083589553833008 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1153
0.00032496452331543 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1152
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00041317939758301 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1152
0.00084209442138672 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1152
0.00031399726867676 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1151
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00037503242492676 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1151
0.00079607963562012 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1151
0.00033712387084961 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1127
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00039911270141602 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1127
0.00096011161804199 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1127
0.0003209114074707 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1126
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00037789344787598 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1126
0.00087499618530273 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1126
0.00033807754516602 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00036215782165527 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00088310241699219 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1125
0.00035214424133301 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1124
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:38:08'
0.00036811828613281 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1124
0.00080609321594238 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1124
7.7962875366211E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00065493583679199 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00011801719665527 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00033092498779297 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00095987319946289 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00017905235290527 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00057315826416016 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00023317337036133 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00036907196044922 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00095987319946289 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
9.3221664428711E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00055885314941406 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00016188621520996 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00038290023803711 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00088000297546387 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00022292137145996 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC
25/06/2024 - 16:38:08 [ OPERATION OK ] Connected to 'sugmoto_house': [DBHOST] = localhost | [DBUSER] = sugmoto_house
25/06/2024 - 16:38:08 [ OPERATION OK ] SELECT user_id, pic_ext FROM oc_t_profile_picture WHERE user_id = '35'
25/06/2024 - 16:38:08 [ OPERATION OK ] Connection with 'sugmoto_house' released properly