Inwestycyjna Łódź-Widzew, blisko zjazdu z A1

Działki Łódź, łódzkie, Polska
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto  
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka inwestycyjna, blisko zjazdu z A1, teren przemysłowo usługowy, powierzchnia 5500 m2, kształt zbliżony do kwadratu, cena do negocjacji. Pilne.

  Database queries (Total queries: 81 - Total queries time: 0.035186290740967)  
0.00098896026611328 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.000762939453125 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00025820732116699 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00099778175354004 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1125'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00046300888061523 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1125'
0.00043296813964844 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00037193298339844 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00019192695617676 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00026202201843262 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00026583671569824 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00022602081298828 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.00043296813964844 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.00024700164794922 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.00049901008605957 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00028681755065918 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00026392936706543 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00041007995605469 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00022411346435547 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00023984909057617 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00022506713867188 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00039815902709961 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00069713592529297 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.0003199577331543 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00039505958557129 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0011851787567139 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00043511390686035 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00049209594726562 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00028705596923828 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00022220611572266 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00023698806762695 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00044918060302734 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00040984153747559 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.00040507316589355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00038814544677734 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.0004279613494873 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00043392181396484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00039196014404297 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00020503997802734 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00037908554077148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00036215782165527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00036191940307617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00036501884460449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00035595893859863 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00038695335388184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00037717819213867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00023293495178223 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00042510032653809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00043296813964844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.001600980758667 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-05-21 10:01:52') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.001255989074707 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-05-21 10:01:52') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00041699409484863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '837'
0.00057697296142578 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '837'
AND s.fk_i_item_id = '837'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00023102760314941 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '674'
0.00053286552429199 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '674'
AND s.fk_i_item_id = '674'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034499168395996 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.00059795379638672 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035500526428223 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 837
AND dt_expiration_date >= '2024-05-21 10:01:52'
0.0004270076751709 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 837
0.00077986717224121 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=837
0.00031399726867676 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND dt_expiration_date >= '2024-05-21 10:01:52'
0.00024294853210449 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00023794174194336 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=674
0.00034379959106445 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 608
AND dt_expiration_date >= '2024-05-21 10:01:52'
0.00035786628723145 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 608
0.00066685676574707 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=608
0.00023388862609863 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00056695938110352 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00018811225891113 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00039100646972656 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0009009838104248 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00022602081298828 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00052213668823242 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.0002140998840332 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00032210350036621 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00080990791320801 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00022411346435547 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00053191184997559 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00023102760314941 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00035405158996582 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00044798851013184 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.0002291202545166 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC