Inwestycyjna Łódź-Widzew, blisko zjazdu z A1

Działki Łódź, łódzkie, Polska
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto  
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka inwestycyjna, blisko zjazdu z A1, teren przemysłowo usługowy, powierzchnia 5500 m2, kształt zbliżony do kwadratu, cena do negocjacji. Pilne.

  Database queries (Total queries: 81 - Total queries time: 0.035776138305664)  
0.0012028217315674 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00063109397888184 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00019717216491699 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.0009310245513916 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1125'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00038480758666992 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1125'
0.0001988410949707 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00016999244689941 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00037908554077148 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00045990943908691 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00034284591674805 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00055217742919922 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.0003960132598877 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.00027704238891602 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.00046515464782715 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.0012578964233398 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00027322769165039 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00019598007202148 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00037908554077148 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00020098686218262 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00018811225891113 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00022697448730469 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00065398216247559 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.0001678466796875 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00042104721069336 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0010001659393311 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00037908554077148 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00046181678771973 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00028395652770996 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00027203559875488 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00076794624328613 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00048208236694336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00042915344238281 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.00042295455932617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00034809112548828 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.00042510032653809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00041294097900391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00034499168395996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00071406364440918 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00036883354187012 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00033092498779297 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00040793418884277 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00033998489379883 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00035285949707031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00032901763916016 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00033688545227051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00066208839416504 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00040817260742188 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00040006637573242 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.0015718936920166 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-09-25 02:45:37') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0014081001281738 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-09-25 02:45:37') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00036001205444336 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '837'
0.00055289268493652 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '837'
AND s.fk_i_item_id = '837'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '674'
0.00047898292541504 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '674'
AND s.fk_i_item_id = '674'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0003199577331543 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.00051307678222656 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00029110908508301 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 837
AND dt_expiration_date >= '2023-09-25 02:45:37'
0.0003659725189209 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 837
0.00065994262695312 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=837
0.00027298927307129 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND dt_expiration_date >= '2023-09-25 02:45:37'
0.0003049373626709 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00063300132751465 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=674
0.00029683113098145 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 608
AND dt_expiration_date >= '2023-09-25 02:45:37'
0.00030708312988281 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 608
0.00061702728271484 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=608
0.00014996528625488 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.0005180835723877 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
6.1988830566406E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00039005279541016 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00088405609130859 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00014591217041016 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.0004270076751709 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00011301040649414 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00025606155395508 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00045490264892578 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00015091896057129 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00043392181396484 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.0001981258392334 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00029492378234863 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00059413909912109 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00018692016601562 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC