Inwestycyjna Łódź-Widzew, blisko zjazdu z A1

Działki Łódź, łódzkie, Polska
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto  
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka inwestycyjna, blisko zjazdu z A1, teren przemysłowo usługowy, powierzchnia 5500 m2, kształt zbliżony do kwadratu, cena do negocjacji. Pilne.

  Database queries (Total queries: 81 - Total queries time: 0.036839246749878)  
0.00089716911315918 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0014181137084961 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00057220458984375 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00067305564880371 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1125'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00038504600524902 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1125'
0.00042510032653809 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00037908554077148 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0015900135040283 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00050783157348633 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00062298774719238 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00046396255493164 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.00032997131347656 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.0003819465637207 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.00035810470581055 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.0016140937805176 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.0003969669342041 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00049996376037598 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00024914741516113 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00037598609924316 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00026798248291016 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00029706954956055 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00066900253295898 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00026082992553711 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00030088424682617 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0008389949798584 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00036406517028809 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00040888786315918 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00043392181396484 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.0011250972747803 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '20', '21', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '70', '71', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '89', '90', '91', '93', '94', '95', '97', '98', '99', '105', '107', '109', '110', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '128', '129', '130', '131', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '147', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '171', '173', '174', '175', '176', '178', '181', '184', '185', '186', '187', '188', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '202', '203', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '233', '234', '235', '236', '237', '238')
ORDER BY i_order ASC
0.00095820426940918 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00039482116699219 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00034713745117188 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.00034999847412109 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00062990188598633 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.00036406517028809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00034689903259277 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00034689903259277 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00079107284545898 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00031089782714844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00029706954956055 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00026202201843262 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00029301643371582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00031399726867676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00029397010803223 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00031614303588867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00068998336791992 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00034904479980469 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00025081634521484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.0012609958648682 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-01-25 16:37:30') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00084114074707031 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-01-25 16:37:30') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00020694732666016 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '837'
0.00032806396484375 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '837'
AND s.fk_i_item_id = '837'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00017404556274414 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '674'
0.00042104721069336 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '674'
AND s.fk_i_item_id = '674'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00019097328186035 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.0003349781036377 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020313262939453 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 837
AND dt_expiration_date >= '2020-01-25 16:37:30'
0.00021505355834961 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 837
0.00057077407836914 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=837
0.00018191337585449 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND dt_expiration_date >= '2020-01-25 16:37:30'
0.00021004676818848 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00051498413085938 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=674
0.00014877319335938 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 608
AND dt_expiration_date >= '2020-01-25 16:37:30'
0.00018906593322754 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 608
0.00043606758117676 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=608
0.00022602081298828 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00056290626525879 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00018501281738281 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00022482872009277 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00074887275695801 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00017714500427246 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00037693977355957 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00018501281738281 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00020790100097656 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00078392028808594 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00018119812011719 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00041604042053223 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00018501281738281 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00021600723266602 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00049209594726562 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.0002288818359375 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC