Inwestycyjna Łódź-Widzew, blisko zjazdu z A1

Działki Łódź, łódzkie, Polska
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto  
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka inwestycyjna, blisko zjazdu z A1, teren przemysłowo usługowy, powierzchnia 5500 m2, kształt zbliżony do kwadratu, cena do negocjacji. Pilne.

  Database queries (Total queries: 81 - Total queries time: 0.039614915847778)  
0.00085592269897461 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0013117790222168 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00046300888061523 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00083589553833008 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1125'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00035285949707031 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1125'
0.00036811828613281 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00030803680419922 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0014240741729736 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00038886070251465 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00033807754516602 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00039911270141602 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.00039100646972656 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.00038814544677734 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.0003969669342041 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.0013871192932129 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00033283233642578 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.0002439022064209 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.0003209114074707 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00035285949707031 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.0002291202545166 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00032281875610352 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00066089630126953 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00030398368835449 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00033783912658691 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00088596343994141 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.0003199577331543 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00038313865661621 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00044107437133789 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.001323938369751 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '20', '21', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '70', '71', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '89', '90', '91', '93', '94', '95', '97', '98', '99', '105', '107', '109', '110', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '128', '129', '130', '131', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '147', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '171', '173', '174', '175', '176', '178', '181', '184', '185', '186', '187', '188', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '202', '203', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '233', '234', '235', '236', '237', '238')
ORDER BY i_order ASC
0.00089693069458008 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00044584274291992 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00038504600524902 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.0004270076751709 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00031208992004395 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.0003352165222168 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00034880638122559 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00028300285339355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00077605247497559 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00031304359436035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00039291381835938 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00030207633972168 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00030088424682617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00029206275939941 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00030922889709473 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00030398368835449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00068998336791992 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00036001205444336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00025796890258789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.0012869834899902 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2019-09-15 08:28:28') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00099897384643555 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2019-09-15 08:28:28') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00037288665771484 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '837'
0.00043797492980957 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '837'
AND s.fk_i_item_id = '837'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030016899108887 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '674'
0.00041508674621582 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '674'
AND s.fk_i_item_id = '674'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0002901554107666 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.0003972053527832 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00027799606323242 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 837
AND dt_expiration_date >= '2019-09-15 08:28:28'
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 837
0.00064182281494141 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=837
0.00028491020202637 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND dt_expiration_date >= '2019-09-15 08:28:28'
0.00030303001403809 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00057101249694824 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=674
0.00024795532226562 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 608
AND dt_expiration_date >= '2019-09-15 08:28:28'
0.00034117698669434 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 608
0.00069594383239746 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=608
0.00028681755065918 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00059008598327637 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00031590461730957 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00037097930908203 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0010221004486084 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00031495094299316 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00054216384887695 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00031495094299316 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.0003352165222168 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00084018707275391 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00028586387634277 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00051498413085938 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00028610229492188 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00033998489379883 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00090694427490234 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00035405158996582 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC