Inwestycyjna Łódź-Widzew, blisko zjazdu z A1

Działki Łódź, łódzkie, Polska
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto  
660 000 PLN brutto 536 585 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka inwestycyjna, blisko zjazdu z A1, teren przemysłowo usługowy, powierzchnia 5500 m2, kształt zbliżony do kwadratu, cena do negocjacji. Pilne.

  Database queries (Total queries: 81 - Total queries time: 0.030985355377197)  
0.00099301338195801 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00068306922912598 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00026893615722656 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00079917907714844 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1125'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00037193298339844 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1125'
0.00037717819213867 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00020384788513184 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00018501281738281 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.0002598762512207 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00019502639770508 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00028610229492188 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.00025796890258789 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.0002601146697998 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.00020408630371094 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00023984909057617 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00021505355834961 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00023603439331055 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0002751350402832 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00021100044250488 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0002601146697998 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00076007843017578 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00019693374633789 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00036096572875977 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00098609924316406 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00032591819763184 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.0001671314239502 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00027608871459961 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00026988983154297 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00027608871459961 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00056910514831543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00046992301940918 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.00030994415283203 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00026798248291016 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.00029301643371582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00031113624572754 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.0002439022064209 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00011897087097168 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.0002439022064209 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00023317337036133 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00039887428283691 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00028395652770996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00027608871459961 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00029802322387695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00024890899658203 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00010991096496582 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00045490264892578 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00030994415283203 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.0019769668579102 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-03-25 00:10:04') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0011131763458252 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-03-25 00:10:04') AND oc_t_item.pk_i_id < 1125
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00037097930908203 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '837'
0.00047516822814941 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '837'
AND s.fk_i_item_id = '837'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00011301040649414 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '674'
0.0006101131439209 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '674'
AND s.fk_i_item_id = '674'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00026297569274902 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.00038981437683105 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00023889541625977 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 837
AND dt_expiration_date >= '2023-03-25 00:10:04'
0.00031399726867676 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 837
0.00083112716674805 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=837
0.00037288665771484 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND dt_expiration_date >= '2023-03-25 00:10:04'
0.00016999244689941 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00024008750915527 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=674
0.00036096572875977 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 608
AND dt_expiration_date >= '2023-03-25 00:10:04'
0.00032401084899902 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 608
0.00058484077453613 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=608
0.00022506713867188 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00053691864013672 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
8.2015991210938E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00037193298339844 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0009310245513916 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00024700164794922 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00047206878662109 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00016903877258301 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00034117698669434 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00038504600524902 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00016307830810547 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00047397613525391 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00016903877258301 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00033688545227051 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00080680847167969 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00035190582275391 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC