Działka budowlana/inwestycyjna/przemysłowa

Działki Łódź, łódzkie, Polska
11 610 000 PLN brutto 9 439 024 PLN netto  
11 610 000 PLN brutto 9 439 024 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka budowlana/inwestycyjna/przemysłowa - okolice głównej ulicy wyjazdowej z Łodzi.

Okolice M-1.

Powierzchnia 5.4 ha.

Okolica w pełni zurbanizowana /usługi, handel, magazyny, przemysł/

Forma własności - własność hipoteczna.

Wszystkie media miejskie.

Cena - 215 zł /m2 netto.pośrednik - 692 45 23 23
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Cyganek (licencja nr: 1625)

  Database queries (Total queries: 115 - Total queries time: 0.05903172492981)  
0.001101016998291 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0006251335144043 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00025010108947754 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.0010759830474854 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '674'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00038981437683105 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '674'
0.00030708312988281 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00023818016052246 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00024008750915527 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00050592422485352 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00026607513427734 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00056195259094238 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.00031495094299316 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.00017595291137695 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.010125160217285 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.0009770393371582 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00016593933105469 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00020599365234375 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.0001828670501709 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00017404556274414 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00016307830810547 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00010085105895996 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00060200691223145 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00025105476379395 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00038886070251465 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00090479850769043 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00046300888061523 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00040006637573242 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00020194053649902 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00018191337585449 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00064516067504883 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00040197372436523 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.0002739429473877 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.0003509521484375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00030088424682617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.00034308433532715 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00033903121948242 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00029897689819336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00060796737670898 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00031399726867676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00031018257141113 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00030183792114258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00030112266540527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00029802322387695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.0002899169921875 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00030517578125 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00055503845214844 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00035595893859863 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.0004270076751709 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.00097203254699707 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:20:26') AND oc_t_item.pk_i_id < 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00075387954711914 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:20:26') AND oc_t_item.pk_i_id < 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00034403800964355 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.0004880428314209 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00094389915466309 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:20:26') AND oc_t_item.pk_i_id != 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00095796585083008 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:20:26') AND oc_t_item.pk_i_id != 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.0003209114074707 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1155'
0.00056600570678711 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1155'
AND s.fk_i_item_id = '1155'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034594535827637 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1154'
0.00049304962158203 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1154'
AND s.fk_i_item_id = '1154'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00028204917907715 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1153'
0.00045919418334961 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1153'
AND s.fk_i_item_id = '1153'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031089782714844 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1152'
0.00046014785766602 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1152'
AND s.fk_i_item_id = '1152'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00029993057250977 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1151'
0.00065994262695312 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1151'
AND s.fk_i_item_id = '1151'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
7.1048736572266E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1127'
0.00018787384033203 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1127'
AND s.fk_i_item_id = '1127'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031399726867676 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1126'
0.00045609474182129 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1126'
AND s.fk_i_item_id = '1126'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033688545227051 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1125'
0.00047898292541504 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1125'
AND s.fk_i_item_id = '1125'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034904479980469 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1124'
0.00068116188049316 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1124'
AND s.fk_i_item_id = '1124'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00027799606323242 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1155
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.0003049373626709 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1155
0.00076198577880859 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1155
0.00025820732116699 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1154
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00030398368835449 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1154
0.00073099136352539 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1154
0.0002591609954834 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1153
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00041913986206055 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1153
0.00074386596679688 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1153
0.0002748966217041 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1152
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00025796890258789 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1152
0.00076413154602051 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1152
0.00029993057250977 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1151
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00033903121948242 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1151
0.00095391273498535 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1151
0.00029397010803223 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1127
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00030517578125 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1127
0.00082612037658691 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1127
0.00026607513427734 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1126
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00024700164794922 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1126
0.00079798698425293 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1126
0.00028300285339355 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00030207633972168 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.001270055770874 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1125
0.00030517578125 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1124
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:20:26'
0.00032281875610352 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1124
0.0012381076812744 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1124
8.702278137207E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00063610076904297 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
6.8902969360352E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00029110908508301 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00076913833618164 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00011491775512695 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00040984153747559 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
7.0095062255859E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00030088424682617 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00072407722473145 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00017595291137695 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00045299530029297 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00019383430480957 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00029611587524414 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00075197219848633 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00018692016601562 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC