Działka budowlana/inwestycyjna/przemysłowa

Działki Łódź, łódzkie, Polska
11 610 000 PLN brutto 9 439 024 PLN netto  
11 610 000 PLN brutto 9 439 024 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region łódzkie
Miasto Łódź

Opis

Działka budowlana/inwestycyjna/przemysłowa - okolice głównej ulicy wyjazdowej z Łodzi.

Okolice M-1.

Powierzchnia 5.4 ha.

Okolica w pełni zurbanizowana /usługi, handel, magazyny, przemysł/

Forma własności - własność hipoteczna.

Wszystkie media miejskie.

Cena - 215 zł /m2 netto.pośrednik - 692 45 23 23
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Cyganek (licencja nr: 1625)

  Database queries (Total queries: 115 - Total queries time: 0.054454565048218)  
0.00092697143554688 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00056982040405273 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00018501281738281 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00077104568481445 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '674'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00033211708068848 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '674'
0.00025105476379395 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
9.2983245849609E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00013303756713867 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00056695938110352 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 674
0.00038695335388184 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00024509429931641 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '391081'
0.00051999092102051 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781818'
0.00021219253540039 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'łódzkie'
LIMIT 1
0.00064682960510254 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.0011060237884521 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00026202201843262 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Łódź'
LIMIT 1
0.00021815299987793 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00012898445129395 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00024604797363281 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00015997886657715 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0002291202545166 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00070500373840332 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00023698806762695 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00041294097900391 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0010001659393311 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.0005037784576416 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00058293342590332 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00031113624572754 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00024199485778809 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00083613395690918 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00041294097900391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00041913986206055 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.0004279613494873 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00032997131347656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.00036191940307617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00039410591125488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00043606758117676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00066184997558594 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.0003359317779541 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00025796890258789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00024986267089844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00027704238891602 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00028610229492188 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00029182434082031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00028896331787109 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00077509880065918 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.00044584274291992 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00035500526428223 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 674
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.0010101795196533 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-03-24 22:18:25') AND oc_t_item.pk_i_id < 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00080513954162598 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-03-24 22:18:25') AND oc_t_item.pk_i_id < 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'łódzkie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.0003509521484375 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '608'
0.00051617622375488 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '608'
AND s.fk_i_item_id = '608'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00085306167602539 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-03-24 22:18:25') AND oc_t_item.pk_i_id != 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0011560916900635 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-03-24 22:18:25') AND oc_t_item.pk_i_id != 674
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00041317939758301 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1155'
0.00058913230895996 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1155'
AND s.fk_i_item_id = '1155'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032496452331543 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1154'
0.00057101249694824 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1154'
AND s.fk_i_item_id = '1154'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0004270076751709 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1153'
0.0005340576171875 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1153'
AND s.fk_i_item_id = '1153'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033903121948242 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1152'
0.00048708915710449 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1152'
AND s.fk_i_item_id = '1152'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00037693977355957 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1151'
0.00051999092102051 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1151'
AND s.fk_i_item_id = '1151'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00017714500427246 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1127'
0.0026130676269531 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1127'
AND s.fk_i_item_id = '1127'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00026988983154297 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1126'
0.0004730224609375 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1126'
AND s.fk_i_item_id = '1126'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033092498779297 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1125'
0.00046014785766602 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1125'
AND s.fk_i_item_id = '1125'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034594535827637 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1124'
0.00051999092102051 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1124'
AND s.fk_i_item_id = '1124'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00039196014404297 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1155
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00039005279541016 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1155
0.00078201293945312 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1155
0.00032687187194824 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1154
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00040006637573242 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1154
0.00082612037658691 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1154
0.00033879280090332 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1153
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00050592422485352 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1153
0.0011770725250244 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1153
0.00032615661621094 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1152
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00035381317138672 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1152
0.00084590911865234 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1152
0.00023889541625977 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1151
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00033187866210938 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1151
0.0007631778717041 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1151
0.00036287307739258 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1127
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00038313865661621 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1127
0.0008080005645752 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1127
0.00031518936157227 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1126
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00036191940307617 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1126
0.00089097023010254 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1126
0.00030303001403809 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00032281875610352 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00091695785522461 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1125
0.00033020973205566 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1124
AND dt_expiration_date >= '2023-03-24 22:18:25'
0.00041294097900391 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1124
0.00074601173400879 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1124
0.00018715858459473 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00053787231445312 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00015902519226074 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00027680397033691 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00089716911315918 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00017714500427246 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.0005791187286377 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
9.4890594482422E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00027799606323242 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00044894218444824 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00014615058898926 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00053000450134277 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.0001990795135498 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00031709671020508 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00079202651977539 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00018811225891113 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC