Działka produkcyjno - usługowa. Gdynia Chwaszczyńs

Działki Gdynia, pomorskie, Polska
21 443 000 PLN brutto 17 433 333 PLN netto  
21 443 000 PLN brutto 17 433 333 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region pomorskie
Miasto Gdynia

Opis

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI

Teren inwestycyjny położony na terenie dawnego Polifarbu w Gdyni, bezpośrednio przy ulicy Chwaszczyńskiej. Dwie działki o łącznej powierzchni 21 443m2 (13 941m2, 7 502m2).

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego przewidziano funkcje:

KS - tereny urządzeń transportu samochodowego, obiekty i urządzenia obsługi transportu samochodowego, parkingi, garaże, stacje paliw

PS - Strefa produkcyjno – usługowo – składowa. Obejmuje wszelkie usługi komercyjne w tym stacje paliw, usługi motoryzacyjne i rzemiosło produkcyjne, magazyny, składy, hurtownie oraz działalność produkcyjną.

PP - Przemysł Strefa produkcji wielkotowarowej i produkcji o znacznym stopniu uciążliwości związanej z dużymi przewozami, emisją zanieczyszczeń, hałasem, znacznymi polami elektromagnetycznymi, dużą ilością odpadów poprodukcyjnych, itp.

Więcej szczegółów dostępne bezpośrednio w biurze.

  Database queries (Total queries: 113 - Total queries time: 0.051506519317627)  
0.00095391273498535 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0005948543548584 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00021195411682129 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.0008091926574707 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '546'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00079607963562012 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '546'
0.00025391578674316 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.0002129077911377 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00019502639770508 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00047588348388672 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 546
0.00020217895507812 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00028800964355469 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '376922'
0.00022792816162109 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781812'
0.00027108192443848 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'pomorskie'
LIMIT 1
0.00020098686218262 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdynia'
LIMIT 1
0.0011749267578125 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'dzialki'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00021982192993164 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdynia'
LIMIT 1
0.00012087821960449 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00034403800964355 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00022101402282715 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00022578239440918 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00023603439331055 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00066804885864258 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.0001671314239502 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.0003349781036377 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0010771751403809 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00025081634521484 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 238
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00035977363586426 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 238
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00022506713867188 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00020098686218262 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00064396858215332 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '22'
ORDER BY i_order ASC
0.00042510032653809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '171'
LIMIT 1
0.00036406517028809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '173'
LIMIT 1
0.00036096572875977 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '174'
LIMIT 1
0.00031399726867676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '205'
LIMIT 1
0.00033998489379883 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '175'
LIMIT 1
0.00037002563476562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '203'
LIMIT 1
0.00034999847412109 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '224'
LIMIT 1
0.00059103965759277 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '31'
ORDER BY i_order ASC
0.00034093856811523 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '225'
LIMIT 1
0.00034213066101074 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '226'
LIMIT 1
0.00029301643371582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '227'
LIMIT 1
0.00029301643371582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '228'
LIMIT 1
0.00028204917907715 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '229'
LIMIT 1
0.00030803680419922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '230'
LIMIT 1
0.00029110908508301 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '231'
LIMIT 1
0.00053286552429199 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '23'
ORDER BY i_order ASC
0.0003809928894043 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '178'
LIMIT 1
0.00037097930908203 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 546
AND fk_i_field_id = '181'
LIMIT 1
0.00079822540283203 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 17:56:00') AND oc_t_item.pk_i_id < 546
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00059700012207031 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 17:56:00') AND oc_t_item.pk_i_id < 546
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00090408325195312 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 17:56:00') AND oc_t_item.pk_i_id != 546
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0010199546813965 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 17:56:00') AND oc_t_item.pk_i_id != 546
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (238)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00053215026855469 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1155'
0.00055098533630371 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1155'
AND s.fk_i_item_id = '1155'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00057101249694824 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1154'
0.0005500316619873 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1154'
AND s.fk_i_item_id = '1154'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034117698669434 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1153'
0.00050592422485352 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1153'
AND s.fk_i_item_id = '1153'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00043296813964844 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1152'
0.00052309036254883 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1152'
AND s.fk_i_item_id = '1152'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033879280090332 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1151'
0.0004880428314209 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1151'
AND s.fk_i_item_id = '1151'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1127'
0.0031189918518066 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1127'
AND s.fk_i_item_id = '1127'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030398368835449 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1126'
0.00049519538879395 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1126'
AND s.fk_i_item_id = '1126'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033783912658691 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1125'
0.0005340576171875 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1125'
AND s.fk_i_item_id = '1125'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00038003921508789 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1124'
0.00049519538879395 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1124'
AND s.fk_i_item_id = '1124'
AND cd.fk_i_category_id = '238'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00028896331787109 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1155
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00039887428283691 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1155
0.00075507164001465 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1155
0.00031518936157227 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1154
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00036406517028809 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1154
0.00076389312744141 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1154
0.00032305717468262 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1153
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00044608116149902 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1153
0.00077319145202637 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1153
0.00031495094299316 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1152
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00026202201843262 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1152
0.00068521499633789 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1152
0.0003509521484375 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1151
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00034689903259277 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1151
0.00078392028808594 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1151
0.00031614303588867 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1127
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00033283233642578 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1127
0.00083804130554199 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1127
0.00032687187194824 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1126
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00036716461181641 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1126
0.00080394744873047 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1126
0.00041604042053223 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1125
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.00037789344787598 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1125
0.00078415870666504 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1125
0.00030088424682617 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1124
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 17:56:00'
0.0003199577331543 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1124
0.0009148120880127 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1124
0.00020503997802734 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00051093101501465 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00013494491577148 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00029397010803223 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00087714195251465 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.0001530647277832 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.0004880428314209 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
9.8943710327148E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00027608871459961 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00069093704223633 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00012707710266113 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00047492980957031 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
8.4877014160156E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.0002751350402832 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00060701370239258 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
7.3909759521484E-5 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC