Budynek biurowy budynek usługowy biurowiec centrum

Biura Wrocław, dolnośląskie, Polska
16 000 000 PLN brutto 13 008 130 PLN netto  
16 000 000 PLN brutto 13 008 130 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region dolnośląskie
Miasto Wrocław

Opis

Atrakcyjna i dochodowa nieruchomość w ścisłym centrum Wrocławia na sprzedaż. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 34/7, 34/8 o łącznej pow. 3.993m2, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr WR1K/(pokaż numer).

Działka gruntu nr 34/7 o pow. 2.743m2 zabudowana jest budynkami:
– biurowym o powierzchni użytkowej 3.645,90m2
– technicznym (agregatornia) o powierzchni zabudowy 116m2

Działka gruntu nr 34/8 o pow. 1.250m2 jest niezabudowana.

Budynek o powierzchni użytkowej 3.645,90 m2, został wybudowany w 1975 r. Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych. Obiekt jest całkowicie podpiwniczony.
Dane powierzchniowe kondygnacji budynku:
– pow. piwnic: 940,90 m2;
– pow. parteru: 870,80 m2;
– pow. półpiętra 63,20 m2;
– pow. I piętra: 901,30 m2;
– pow. II piętra: 869,70 m2;
RAZEM; 3.645,90 m2

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części Wrocławia, w obrębie Starego Miasta, w odległości ok. 500 m od Rynku. W bliskiej odległości znajduje się: Muzeum Architektury, Klasztor czy Galeria Dominikańska. W odległości ok. 2 km jest Dworzec Główny.

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkalnej oraz zabudowy komercyjnej, z dominującym obiektem Galerii Dominikańskiej zlokalizowanej około 100 m na południe od przedmiotowej nieruchomości. W odległości ok. 200 m w kierunku wschodnim zlokalizowany jest budynek Panoramy Racławickiej, jednego z najbardziej znanych zabytków we Wrocławiu.
Teren bardzo dobrze skomunikowany z innymi dzielnicami Wrocławia.

Przeznaczenie: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego (uchwalonym w dniu 10 lutego 2011 roku) przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem 2UX – teren usług centrotwórczych.

W pobliżu: obiekty handlowo – usługowe: Galeria Dominikańska, Hala Targowa oraz kompleksy handlowo – usługowe w budowie, obiekty kultury: Muzeum Narodowe i Panorama Racławicka, Muzeum Architektury, banki, urzędy – wojewódzki i miejski.

Nieruchomość jest w części wynajmowana. Zostało zawartych 9 umów najmu, z czego 8 umów dotyczy wynajmu powierzchni budynku, a 1 umowa najmu gruntu.

Oferty zakupu można zgłaszać pod numerem telefonu (pokaż numer).
Cena netto podlega negocjacji. Nie pobieramy prowizji od kupujących

Wszelkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym plany, rysunki, i ceny), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego tj. art. 66 § 1 (Oferta) oraz art. 66(1) § 1 Oferta złożona w postaci elektronicznej) Kodeksu cywilnego. Ze względu na okoliczność, iż powyższe informacje pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

  Database queries (Total queries: 140 - Total queries time: 0.057205438613892)  
0.00076007843017578 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00059008598327637 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00021600723266602 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00085091590881348 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '476'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00045299530029297 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '476'
0.0004279613494873 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00033903121948242 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00027608871459961 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00042295455932617 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 476
0.0002899169921875 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00051999092102051 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '358323'
0.0003199577331543 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.00041794776916504 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'dolnośląskie'
LIMIT 1
0.00040793418884277 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Wrocław'
LIMIT 1
0.0010759830474854 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'biura'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00018501281738281 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Wrocław'
LIMIT 1
0.00043106079101562 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00015616416931152 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00018310546875 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00016689300537109 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00020408630371094 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00065493583679199 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00018596649169922 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00038504600524902 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00067710876464844 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00040411949157715 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 243
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00053691864013672 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 243
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00011420249938965 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00010895729064941 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00078082084655762 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.00042819976806641 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.00027108192443848 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00028395652770996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00028610229492188 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.00024700164794922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00024914741516113 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
6.9856643676758E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '7'
ORDER BY i_order ASC
0.00025391578674316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '64'
LIMIT 1
0.00024914741516113 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '65'
LIMIT 1
0.00025606155395508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '66'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '62'
LIMIT 1
0.00039482116699219 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '63'
LIMIT 1
0.00031805038452148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '67'
LIMIT 1
0.00024795532226562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '126'
LIMIT 1
7.4863433837891E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.00028705596923828 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00024914741516113 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00025415420532227 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00021100044250488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00020599365234375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00025391578674316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00020909309387207 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00032520294189453 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
7.0095062255859E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.00036191940307617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '14'
LIMIT 1
0.00032997131347656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '15'
LIMIT 1
0.00033783912658691 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '17'
LIMIT 1
0.00029778480529785 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '18'
LIMIT 1
0.00030112266540527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '20'
LIMIT 1
0.000640869140625 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '9'
ORDER BY i_order ASC
0.00035810470581055 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '78'
LIMIT 1
0.0003199577331543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '79'
LIMIT 1
0.00032401084899902 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '80'
LIMIT 1
0.00030112266540527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '81'
LIMIT 1
0.00029516220092773 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '82'
LIMIT 1
0.00029993057250977 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '93'
LIMIT 1
0.0002901554107666 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '94'
LIMIT 1
0.00029587745666504 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '95'
LIMIT 1
0.00029683113098145 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '97'
LIMIT 1
0.00015497207641602 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00024795532226562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00029897689819336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00030398368835449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00030398368835449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00029706954956055 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00029802322387695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00029301643371582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00025296211242676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00064206123352051 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:04') AND oc_t_item.pk_i_id < 476
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0004730224609375 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:04') AND oc_t_item.pk_i_id < 476
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00034904479980469 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '347'
0.0027229785919189 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '347'
AND s.fk_i_item_id = '347'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00063204765319824 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:04') AND oc_t_item.pk_i_id != 476
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00050711631774902 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:04') AND oc_t_item.pk_i_id != 476
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00034999847412109 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1128'
0.00051999092102051 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1128'
AND s.fk_i_item_id = '1128'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0003809928894043 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1092'
0.00053691864013672 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1092'
AND s.fk_i_item_id = '1092'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0003349781036377 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1089'
0.00051403045654297 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1089'
AND s.fk_i_item_id = '1089'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034594535827637 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1088'
0.00056600570678711 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1088'
AND s.fk_i_item_id = '1088'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031089782714844 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1085'
0.0006110668182373 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1085'
AND s.fk_i_item_id = '1085'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032711029052734 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '479'
0.0005190372467041 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '479'
AND s.fk_i_item_id = '479'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0001990795135498 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '347'
0.00017404556274414 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '347'
AND s.fk_i_item_id = '347'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031185150146484 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '346'
0.0028359889984131 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '346'
AND s.fk_i_item_id = '346'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00029611587524414 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1128
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.0003669261932373 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1128
0.00083494186401367 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1128
0.00034379959106445 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1092
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00037288665771484 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1092
0.00076413154602051 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1092
0.00024294853210449 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1089
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00033903121948242 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1089
0.00077104568481445 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1089
0.00029397010803223 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1088
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00034785270690918 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1088
0.00087094306945801 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1088
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1085
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00034713745117188 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1085
0.00076913833618164 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1085
0.00034308433532715 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00029993057250977 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 479
0.00044107437133789 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=479
0.00026082992553711 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 347
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00035691261291504 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 347
0.0004270076751709 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=347
0.00034093856811523 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 346
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:04'
0.00037002563476562 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 346
0.00042009353637695 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=346
0.00023198127746582 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00059795379638672 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00019001960754395 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00043892860412598 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0010750293731689 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00023698806762695 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.0004889965057373 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00022792816162109 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00035190582275391 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00070810317993164 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00021815299987793 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00048995018005371 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00024914741516113 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00035500526428223 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00040984153747559 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.0002288818359375 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC