Biuro - Gdańsk

Biura Gdańsk, pomorskie, Polska
29 000 000 PLN brutto 23 577 236 PLN netto  
29 000 000 PLN brutto 23 577 236 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region pomorskie
Miasto Gdańsk

Opis

Przedmiotem oferty jest sprzedaż nieruchomości komercyjnej położonej w centrum Gdańska. Znakomite połączenie komunikacyjne z Sopotem oraz z Gdynią. W pobliżu znajdują się liczne restauracje, sklepy, urzędy, a także park. Nieruchomość o powierzchni całkowitej 4700,00 m2 jest ustanowiona na działce o powierzchni 1506,00 m2.

  Database queries (Total queries: 138 - Total queries time: 0.045513153076172)  
0.0010759830474854 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00070500373840332 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00019502639770508 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.0009160041809082 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '479'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00041508674621582 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '479'
9.4890594482422E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00015902519226074 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00018215179443359 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00024890899658203 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 479
0.00024318695068359 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00051712989807129 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '376923'
0.00039911270141602 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781812'
0.00017905235290527 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'pomorskie'
LIMIT 1
0.00065398216247559 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdańsk'
LIMIT 1
0.00024890899658203 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'biura'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00023889541625977 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdańsk'
LIMIT 1
0.00025510787963867 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00022196769714355 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00024104118347168 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00015115737915039 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00022792816162109 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00069904327392578 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00019001960754395 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00042605400085449 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0008690357208252 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00014710426330566 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 243
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00014996528625488 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 243
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00020384788513184 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00024199485778809 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00018405914306641 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.00047802925109863 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.00034499168395996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00033688545227051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00035285949707031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.00032615661621094 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00034880638122559 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
0.00021815299987793 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '7'
ORDER BY i_order ASC
0.00037813186645508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '64'
LIMIT 1
0.00033211708068848 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '65'
LIMIT 1
0.00032997131347656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '66'
LIMIT 1
0.00032782554626465 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '62'
LIMIT 1
0.00032997131347656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '63'
LIMIT 1
0.00032591819763184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '67'
LIMIT 1
0.00030803680419922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '126'
LIMIT 1
0.00026893615722656 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.00032401084899902 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00030803680419922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00030708312988281 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00031900405883789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00031185150146484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00035881996154785 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00033712387084961 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00032806396484375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00038003921508789 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.00034308433532715 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '14'
LIMIT 1
0.00031208992004395 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '15'
LIMIT 1
0.00031304359436035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '17'
LIMIT 1
0.00033307075500488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '18'
LIMIT 1
0.00031709671020508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '20'
LIMIT 1
0.00018882751464844 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '9'
ORDER BY i_order ASC
0.00032877922058105 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '78'
LIMIT 1
0.00065994262695312 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '79'
LIMIT 1
0.00031614303588867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '80'
LIMIT 1
0.00032520294189453 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '81'
LIMIT 1
0.00031208992004395 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '82'
LIMIT 1
0.00031495094299316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '93'
LIMIT 1
0.00031399726867676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '94'
LIMIT 1
0.00031709671020508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '95'
LIMIT 1
0.0003199577331543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '97'
LIMIT 1
0.00019097328186035 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00060701370239258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00034785270690918 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00031900405883789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00031614303588867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00034713745117188 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00043392181396484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00032496452331543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00031495094299316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00067400932312012 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:48') AND oc_t_item.pk_i_id < 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00050711631774902 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:48') AND oc_t_item.pk_i_id < 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00061798095703125 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:48') AND oc_t_item.pk_i_id != 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00093603134155273 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2023-12-08 09:42:48') AND oc_t_item.pk_i_id != 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.0001978874206543 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1128'
0.00018310546875 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1128'
AND s.fk_i_item_id = '1128'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018310546875 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1092'
0.00019502639770508 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1092'
AND s.fk_i_item_id = '1092'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018000602722168 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1089'
0.00019311904907227 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1089'
AND s.fk_i_item_id = '1089'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00017595291137695 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1088'
0.00018596649169922 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1088'
AND s.fk_i_item_id = '1088'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00017285346984863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1085'
0.00018692016601562 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1085'
AND s.fk_i_item_id = '1085'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0005950927734375 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '476'
0.00054597854614258 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '476'
AND s.fk_i_item_id = '476'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020289421081543 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '347'
0.00023293495178223 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '347'
AND s.fk_i_item_id = '347'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00021982192993164 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '346'
0.00023198127746582 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '346'
AND s.fk_i_item_id = '346'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031590461730957 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1128
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.00016999244689941 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1128
0.0001680850982666 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1128
0.00028300285339355 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1092
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.00016307830810547 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1092
0.00017404556274414 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1092
0.00057697296142578 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1089
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.0001990795135498 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1089
0.00014877319335938 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1089
0.00028896331787109 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1088
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.00018811225891113 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1088
0.0001671314239502 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1088
0.00029492378234863 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1085
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.00016307830810547 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1085
0.00017905235290527 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1085
0.00027608871459961 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.00015902519226074 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 476
0.00045299530029297 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=476
0.00029897689819336 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 347
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
0.00013995170593262 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 347
0.00023818016052246 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=347
0.00031089782714844 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 346
AND dt_expiration_date >= '2023-12-08 09:42:48'
9.608268737793E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 346
0.00023078918457031 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=346
0.00020599365234375 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00057601928710938 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00016021728515625 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00041508674621582 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00064492225646973 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00022697448730469 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00046610832214355 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.0002129077911377 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00035500526428223 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00071406364440918 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00022292137145996 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00053095817565918 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00016593933105469 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.0004429817199707 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00080013275146484 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00019311904907227 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC