Biuro - Gdańsk

Biura Gdańsk, pomorskie, Polska
29 000 000 PLN brutto 23 577 236 PLN netto  
29 000 000 PLN brutto 23 577 236 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region pomorskie
Miasto Gdańsk

Opis

Przedmiotem oferty jest sprzedaż nieruchomości komercyjnej położonej w centrum Gdańska. Znakomite połączenie komunikacyjne z Sopotem oraz z Gdynią. W pobliżu znajdują się liczne restauracje, sklepy, urzędy, a także park. Nieruchomość o powierzchni całkowitej 4700,00 m2 jest ustanowiona na działce o powierzchni 1506,00 m2.

  Database queries (Total queries: 138 - Total queries time: 0.071563959121704)  
0.00094985961914062 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00054097175598145 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00046491622924805 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00076508522033691 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '479'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00049114227294922 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '479'
0.00044989585876465 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00035715103149414 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0010840892791748 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00045895576477051 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 479
0.0004570484161377 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00061678886413574 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '376923'
0.00038313865661621 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781812'
0.00046706199645996 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'pomorskie'
LIMIT 1
0.00043606758117676 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdańsk'
LIMIT 1
0.0010049343109131 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'biura'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00022482872009277 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Gdańsk'
LIMIT 1
0.0004417896270752 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00018000602722168 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00019097328186035 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00017595291137695 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00043988227844238 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00070881843566895 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00034213066101074 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00035190582275391 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00096797943115234 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00044083595275879 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 243
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00051617622375488 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 243
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00054001808166504 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00088405609130859 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00079679489135742 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.0010550022125244 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.00041413307189941 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00037407875061035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00034189224243164 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.00036311149597168 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00037503242492676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
0.00081014633178711 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '7'
ORDER BY i_order ASC
0.00042319297790527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '64'
LIMIT 1
0.00037407875061035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '65'
LIMIT 1
0.00042390823364258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '66'
LIMIT 1
0.00034403800964355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '62'
LIMIT 1
0.00033211708068848 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '63'
LIMIT 1
0.00035905838012695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '67'
LIMIT 1
0.00037407875061035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '126'
LIMIT 1
0.00064897537231445 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.0004122257232666 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00034689903259277 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00038003921508789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00029611587524414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00037503242492676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00036787986755371 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00033903121948242 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00033402442932129 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00065302848815918 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.00042414665222168 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '14'
LIMIT 1
0.00041317939758301 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '15'
LIMIT 1
0.00037312507629395 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '17'
LIMIT 1
0.00034904479980469 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '18'
LIMIT 1
0.00038695335388184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '20'
LIMIT 1
0.00070905685424805 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '9'
ORDER BY i_order ASC
0.00055599212646484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '78'
LIMIT 1
0.00040602684020996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '79'
LIMIT 1
0.00036001205444336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '80'
LIMIT 1
0.0003509521484375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '81'
LIMIT 1
0.00034117698669434 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '82'
LIMIT 1
0.00034594535827637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '93'
LIMIT 1
0.00034904479980469 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '94'
LIMIT 1
0.00032687187194824 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '95'
LIMIT 1
0.00030899047851562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '97'
LIMIT 1
0.00068020820617676 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00037908554077148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00039100646972656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00037693977355957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00034093856811523 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00033402442932129 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.0003211498260498 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00036501884460449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00035190582275391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 479
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00069212913513184 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:26:43') AND oc_t_item.pk_i_id < 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00054287910461426 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:26:43') AND oc_t_item.pk_i_id < 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'pomorskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00068306922912598 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:26:43') AND oc_t_item.pk_i_id != 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00061488151550293 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:26:43') AND oc_t_item.pk_i_id != 479
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (243)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00036811828613281 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1128'
0.00061202049255371 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1128'
AND s.fk_i_item_id = '1128'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034904479980469 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1092'
0.0006260871887207 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1092'
AND s.fk_i_item_id = '1092'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0003359317779541 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1089'
0.00059294700622559 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1089'
AND s.fk_i_item_id = '1089'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032901763916016 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1088'
0.00063800811767578 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1088'
AND s.fk_i_item_id = '1088'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035595893859863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1085'
0.00060796737670898 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1085'
AND s.fk_i_item_id = '1085'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032210350036621 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '476'
0.00061511993408203 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '476'
AND s.fk_i_item_id = '476'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031709671020508 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '347'
0.0031280517578125 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '347'
AND s.fk_i_item_id = '347'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031018257141113 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '346'
0.0030639171600342 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '346'
AND s.fk_i_item_id = '346'
AND cd.fk_i_category_id = '243'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034093856811523 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1128
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00042510032653809 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1128
0.00085806846618652 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1128
0.00031614303588867 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1092
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00041699409484863 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1092
0.00086402893066406 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1092
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1089
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00044584274291992 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1089
0.00085306167602539 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1089
0.00044107437133789 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1088
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00043106079101562 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1088
0.00071406364440918 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1088
0.00041699409484863 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1085
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00043988227844238 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1085
0.00095510482788086 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1085
0.00035500526428223 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 476
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00042891502380371 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 476
0.00048708915710449 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=476
0.00037097930908203 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 347
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00043606758117676 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 347
0.00049805641174316 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=347
0.0003659725189209 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 346
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:26:43'
0.00042200088500977 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 346
0.00044989585876465 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=346
0.00033688545227051 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.0006711483001709 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00033879280090332 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00032496452331543 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0010240077972412 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00040411949157715 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00053715705871582 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00032401084899902 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00046896934509277 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00088405609130859 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00035810470581055 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00057697296142578 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00032210350036621 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00035381317138672 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00085282325744629 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00043392181396484 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC