Sprzedam garaż 42 m2 w Zielonej Górze

Garaże Zielona Góra, Polska
75 000 PLN brutto 60 976 PLN netto  
75 000 PLN brutto 60 976 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Miasto Zielona Góra

Opis

Sprzedam garaż w Zielonej Górze przy ul. Ruczajowej 20, położony w kondygnacji piwnicznej. Pow. 41,94 m2 (3,66 x 11,46). Wejdą 2 duże samochody. Cena 75 000zł. Brama wjazdowa ocieplona. Przez garaż przechodzi rura centralnego ogrzewania.

Cena do negocjacji.

  Database queries (Total queries: 114 - Total queries time: 0.067137479782104)  
0.00087404251098633 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.001262903213501 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00047492980957031 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00069308280944824 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '358'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.0002748966217041 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '358'
0.00054502487182617 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '32'
0.00025701522827148 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '32'
0.0016491413116455 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00031805038452148 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 358
0.00043296813964844 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00050783157348633 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '363559'
0.00026202201843262 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781806'
0.00032401084899902 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'lubuskie'
LIMIT 1
0.015336036682129 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Zielona Góra'
LIMIT 1
0.0022678375244141 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'garaze'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00060915946960449 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Zielona Góra'
LIMIT 1
0.0003209114074707 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 32
0.00024199485778809 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '32'
0.00027203559875488 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 32
0.00021982192993164 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '32'
0.00030303001403809 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00071096420288086 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00017714500427246 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00026392936706543 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00085997581481934 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00026488304138184 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 241
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00034499168395996 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 241
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00035715103149414 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.0010528564453125 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '20', '21', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '70', '71', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '89', '90', '91', '93', '94', '95', '97', '98', '99', '105', '107', '109', '110', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '128', '129', '130', '131', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '147', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '171', '173', '174', '175', '176', '178', '181', '184', '185', '186', '187', '188', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '202', '203', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '233', '234', '235', '236', '237', '238')
ORDER BY i_order ASC
0.00096392631530762 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '13'
ORDER BY i_order ASC
0.00032806396484375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '233'
LIMIT 1
0.00027704238891602 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '109'
LIMIT 1
0.00025677680969238 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '206'
LIMIT 1
0.00025701522827148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '110'
LIMIT 1
0.00025486946105957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '112'
LIMIT 1
0.00025081634521484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '113'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '114'
LIMIT 1
0.00025606155395508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '162'
LIMIT 1
0.00096917152404785 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00034594535827637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00025701522827148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00026106834411621 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00025701522827148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00030207633972168 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00025391578674316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00025606155395508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 358
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00047707557678223 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-09-24 01:16:01') AND oc_t_item.pk_i_id < 358
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00034189224243164 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-09-24 01:16:01') AND oc_t_item.pk_i_id < 358
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00024318695068359 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '285'
0.0003659725189209 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '285'
AND s.fk_i_item_id = '285'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0013580322265625 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-09-24 01:16:01') AND oc_t_item.pk_i_id != 358
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00087714195251465 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-09-24 01:16:01') AND oc_t_item.pk_i_id != 358
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00029206275939941 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1191'
0.00057482719421387 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1191'
AND s.fk_i_item_id = '1191'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0002439022064209 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1189'
0.00085282325744629 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1189'
AND s.fk_i_item_id = '1189'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00021696090698242 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1187'
0.00057196617126465 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1187'
AND s.fk_i_item_id = '1187'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020384788513184 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1185'
0.00054812431335449 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1185'
AND s.fk_i_item_id = '1185'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020980834960938 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1183'
0.00093483924865723 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1183'
AND s.fk_i_item_id = '1183'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00022196769714355 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1181'
0.00049114227294922 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1181'
AND s.fk_i_item_id = '1181'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030303001403809 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1179'
0.00053000450134277 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1179'
AND s.fk_i_item_id = '1179'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00025296211242676 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1177'
0.00067806243896484 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1177'
AND s.fk_i_item_id = '1177'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00023412704467773 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1175'
0.00041890144348145 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1175'
AND s.fk_i_item_id = '1175'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00022315979003906 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1191
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00026988983154297 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1191
0.00070905685424805 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1191
0.00025391578674316 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1189
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00052499771118164 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1189
0.00082302093505859 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1189
0.00020313262939453 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1187
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00025701522827148 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1187
0.00071597099304199 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1187
0.00024080276489258 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1185
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00027990341186523 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1185
0.00069689750671387 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1185
0.00021600723266602 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1183
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00024700164794922 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1183
0.00070405006408691 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1183
0.00042390823364258 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1181
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00025796890258789 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1181
0.00067996978759766 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1181
0.00027322769165039 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1179
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00037598609924316 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1179
0.00074100494384766 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1179
0.00026416778564453 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1177
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00031685829162598 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1177
0.00059294700622559 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1177
0.00018191337585449 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1175
AND dt_expiration_date >= '2020-09-24 01:16:01'
0.00021195411682129 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1175
0.00074315071105957 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1175
0.00020480155944824 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00049090385437012 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00025582313537598 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00029587745666504 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0010581016540527 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00025320053100586 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00047993659973145 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00024890899658203 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00018405914306641 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00079607963562012 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00032782554626465 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00049710273742676 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00024294853210449 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00028395652770996 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00053882598876953 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00037908554077148 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC