Podziemne miejsce garażowe w Pruszkowie

Garaże Pruszków, mazowieckie, Polska
16 000 PLN brutto 13 008 PLN netto  
16 000 PLN brutto 13 008 PLN netto
  • 0

Pochodzenie oferty

Region mazowieckie
Miasto Pruszków

Dodatki

Oświetlenie TAK
Otwieranie bramy Automatyczne

Zabezpieczenia

alarm Tak
monitoring Tak
teren zamknięty Tak

Opis

Sprzedam podziemne miejsce garażowe w bloku przy ulicy Królowej Jadwigi 21 w Pruszkowie. Cena około 16 tysięcy (do niewielkiej negocjacji). Forma własności: udział we współwłasności potwierdzony aktem notarialnym i wpisem do księgi wieczystej nieruchomości.

  Database queries (Total queries: 146 - Total queries time: 0.073894023895264)  
0.00081396102905273 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0012471675872803 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00055193901062012 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00076889991760254 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1113'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00036716461181641 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1113'
0.00042295455932617 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '33'
0.00037479400634766 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.0016930103302002 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00050592422485352 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1113
0.00038790702819824 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00038385391235352 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '367474'
0.00035786628723145 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781807'
0.0003809928894043 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'mazowieckie'
LIMIT 1
0.012538909912109 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Pruszków'
LIMIT 1
0.0014889240264893 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'garaze'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00032901763916016 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Pruszków'
LIMIT 1
0.00032591819763184 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00024580955505371 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00027585029602051 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 33
0.00027894973754883 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '33'
0.00026917457580566 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00063610076904297 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00028419494628906 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00032782554626465 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00093793869018555 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.0003209114074707 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 241
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00051522254943848 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 241
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00038409233093262 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.0011711120605469 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '20', '21', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '70', '71', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '89', '90', '91', '93', '94', '95', '97', '98', '99', '105', '107', '109', '110', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '128', '129', '130', '131', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '147', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '171', '173', '174', '175', '176', '178', '181', '184', '185', '186', '187', '188', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '202', '203', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '233', '234', '235', '236', '237', '238')
ORDER BY i_order ASC
0.0010859966278076 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '13'
ORDER BY i_order ASC
0.00041007995605469 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '233'
LIMIT 1
0.00032496452331543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '109'
LIMIT 1
0.00021982192993164 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '206'
LIMIT 1
0.00026297569274902 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '110'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '112'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '113'
LIMIT 1
0.00026082992553711 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '114'
LIMIT 1
0.00025296211242676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '162'
LIMIT 1
0.00021600723266602 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '233'
LIMIT 1
0.00031614303588867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '109'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '206'
LIMIT 1
0.00032210350036621 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '110'
LIMIT 1
0.00031089782714844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '112'
LIMIT 1
0.00029802322387695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '113'
LIMIT 1
0.00032806396484375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '114'
LIMIT 1
0.00025010108947754 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '162'
LIMIT 1
0.0007789134979248 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00050806999206543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00025391578674316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00050711631774902 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00061702728271484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00050806999206543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00024914741516113 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00050902366638184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00025796890258789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00048398971557617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00025200843811035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00050115585327148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00049901008605957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00050210952758789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00025296211242676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00050091743469238 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00026106834411621 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1113
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.0011270046234131 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-08-04 19:26:22') AND oc_t_item.pk_i_id < 1113
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'mazowieckie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00074410438537598 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-08-04 19:26:22') AND oc_t_item.pk_i_id < 1113
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'mazowieckie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00022602081298828 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1107'
0.00034999847412109 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1107'
AND s.fk_i_item_id = '1107'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00022792816162109 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1060'
0.00034308433532715 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1060'
AND s.fk_i_item_id = '1060'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00023293495178223 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1007'
0.00033092498779297 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1007'
AND s.fk_i_item_id = '1007'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00022292137145996 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '849'
0.00034213066101074 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '849'
AND s.fk_i_item_id = '849'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00021004676818848 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '817'
0.00049304962158203 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '817'
AND s.fk_i_item_id = '817'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020694732666016 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '740'
0.0003809928894043 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '740'
AND s.fk_i_item_id = '740'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00023388862609863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '726'
0.0003352165222168 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '726'
AND s.fk_i_item_id = '726'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00021886825561523 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '724'
0.00033998489379883 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '724'
AND s.fk_i_item_id = '724'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020909309387207 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '663'
0.00040292739868164 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '663'
AND s.fk_i_item_id = '663'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0011780261993408 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-08-04 19:26:22') AND oc_t_item.pk_i_id != 1113
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00088596343994141 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-08-04 19:26:22') AND oc_t_item.pk_i_id != 1113
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00022602081298828 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1191'
0.00051999092102051 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1191'
AND s.fk_i_item_id = '1191'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020480155944824 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1189'
0.00081110000610352 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1189'
AND s.fk_i_item_id = '1189'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00021481513977051 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1187'
0.00059914588928223 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1187'
AND s.fk_i_item_id = '1187'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0002131462097168 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1185'
0.00055313110351562 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1185'
AND s.fk_i_item_id = '1185'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020408630371094 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1183'
0.00063395500183105 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1183'
AND s.fk_i_item_id = '1183'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020813941955566 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1181'
0.00047707557678223 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1181'
AND s.fk_i_item_id = '1181'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00021696090698242 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1179'
0.00047087669372559 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1179'
AND s.fk_i_item_id = '1179'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020408630371094 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1177'
0.00053906440734863 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1177'
AND s.fk_i_item_id = '1177'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00020289421081543 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1175'
0.00038504600524902 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1175'
AND s.fk_i_item_id = '1175'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018215179443359 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1191
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00023889541625977 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1191
0.00061488151550293 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1191
0.00017786026000977 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1189
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00021195411682129 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1189
0.0006110668182373 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1189
0.00018215179443359 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1187
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00021505355834961 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1187
0.00059700012207031 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1187
0.00017976760864258 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1185
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00021910667419434 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1185
0.00063991546630859 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1185
0.00019001960754395 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1183
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.0002131462097168 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1183
0.00060200691223145 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1183
0.00016999244689941 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1181
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00020694732666016 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1181
0.0006098747253418 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1181
0.00018000602722168 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1179
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00018405914306641 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1179
0.00060606002807617 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1179
0.00018000602722168 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1177
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00021195411682129 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1177
0.00056600570678711 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1177
0.00018095970153809 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1175
AND dt_expiration_date >= '2020-08-04 19:26:22'
0.00020909309387207 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1175
0.00058412551879883 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1175
0.00018501281738281 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.0004730224609375 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.0001828670501709 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00021791458129883 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00090503692626953 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00038313865661621 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00055098533630371 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00031590461730957 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00033688545227051 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00084877014160156 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00030612945556641 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00052404403686523 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00031685829162598 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00084209442138672 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.0004429817199707 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC