Garaż sprzedam

Garaże Puławy, lubelskie, Polska
45 000 PLN brutto 36 585 PLN netto  
45 000 PLN brutto 36 585 PLN netto

Andrzej

  • 0

Pochodzenie oferty

Region lubelskie
Miasto Puławy

Dodatki

Oświetlenie TAK
Otwieranie bramy Ręczne

Opis

Garaż murowany zlokalizowany bezpośrednio przy bloku ul. Norwida nr 43, wjazd od ul. Kaniowczyków.

Garaż posiada terakotę, kanał (drabinka z kwasówki) i prąd elektryczny. Poszycie z papy - stan idealny.

Garaż całkowicie beznakładowy przez co najmniej 15 lat.

Kontakt: tel. 665-111-035

  Database queries (Total queries: 124 - Total queries time: 0.0738844871521)  
0.0008089542388916 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0014359951019287 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00048303604125977 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00069594383239746 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1003'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00043487548828125 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1003'
0.00045204162597656 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '35'
0.00037503242492676 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '35'
0.0015571117401123 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00044107437133789 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1003
0.00046586990356445 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.0004580020904541 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE pk_i_id = '362605'
0.00035691261291504 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781805'
0.0004279613494873 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'lubelskie'
LIMIT 1
0.010229110717773 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Puławy'
LIMIT 1
0.0015358924865723 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'garaze'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00057291984558105 SELECT pk_i_id, fk_i_region_id, s_name, fk_c_country_code, b_active, s_slug
FROM (oc_t_city)
WHERE s_name = 'Puławy'
LIMIT 1
0.00039219856262207 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 35
0.00030612945556641 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '35'
0.00029802322387695 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 35
0.00034189224243164 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '35'
0.0004119873046875 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00069713592529297 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00031208992004395 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00035691261291504 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0010039806365967 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00032186508178711 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 241
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00038814544677734 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 241
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00042009353637695 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.0011401176452637 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '20', '21', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '70', '71', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '89', '90', '91', '93', '94', '95', '97', '98', '99', '105', '107', '109', '110', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '128', '129', '130', '131', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '147', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '171', '173', '174', '175', '176', '178', '181', '184', '185', '186', '187', '188', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '202', '203', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '233', '234', '235', '236', '237', '238')
ORDER BY i_order ASC
0.0010490417480469 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '13'
ORDER BY i_order ASC
0.00054597854614258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '233'
LIMIT 1
0.0010340213775635 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '109'
LIMIT 1
0.00043296813964844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '206'
LIMIT 1
0.00037884712219238 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '110'
LIMIT 1
0.00036907196044922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '112'
LIMIT 1
0.00032901763916016 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '113'
LIMIT 1
0.00039100646972656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '114'
LIMIT 1
0.00033402442932129 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '162'
LIMIT 1
0.00034403800964355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '233'
LIMIT 1
0.00041890144348145 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '109'
LIMIT 1
0.00037503242492676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '206'
LIMIT 1
0.00040984153747559 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '110'
LIMIT 1
0.0004119873046875 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '112'
LIMIT 1
0.00038599967956543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '113'
LIMIT 1
0.0005030632019043 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '114'
LIMIT 1
0.00034403800964355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '162'
LIMIT 1
0.00086808204650879 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00057721138000488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00035190582275391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00055503845214844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00059604644775391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00055813789367676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00035285949707031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00057482719421387 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00034403800964355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1003
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.0010280609130859 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-11-28 11:23:57') AND oc_t_item.pk_i_id < 1003
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'lubelskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00075602531433105 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-11-28 11:23:57') AND oc_t_item.pk_i_id < 1003
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'lubelskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00034308433532715 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '993'
0.00046610832214355 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '993'
AND s.fk_i_item_id = '993'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031113624572754 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '734'
0.0003969669342041 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '734'
AND s.fk_i_item_id = '734'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.001276969909668 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-11-28 11:23:57') AND oc_t_item.pk_i_id != 1003
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00093603134155273 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-11-28 11:23:57') AND oc_t_item.pk_i_id != 1003
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (241)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00031590461730957 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1191'
0.00071597099304199 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1191'
AND s.fk_i_item_id = '1191'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00029492378234863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1189'
0.00095796585083008 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1189'
AND s.fk_i_item_id = '1189'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030684471130371 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1187'
0.00071310997009277 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1187'
AND s.fk_i_item_id = '1187'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030303001403809 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1185'
0.00071001052856445 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1185'
AND s.fk_i_item_id = '1185'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030398368835449 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1183'
0.00079798698425293 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1183'
AND s.fk_i_item_id = '1183'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030517578125 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1181'
0.00059199333190918 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1181'
AND s.fk_i_item_id = '1181'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00029397010803223 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1179'
0.00074100494384766 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1179'
AND s.fk_i_item_id = '1179'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031185150146484 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1177'
0.00065398216247559 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1177'
AND s.fk_i_item_id = '1177'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031590461730957 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1175'
0.00046706199645996 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1175'
AND s.fk_i_item_id = '1175'
AND cd.fk_i_category_id = '241'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030207633972168 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1191
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1191
0.00077605247497559 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1191
0.00030803680419922 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1189
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00031518936157227 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1189
0.00070786476135254 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1189
0.00024795532226562 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1187
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00031399726867676 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1187
0.00061702728271484 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1187
0.0002892017364502 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1185
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00030899047851562 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1185
0.00074505805969238 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1185
0.00029706954956055 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1183
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00031495094299316 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1183
0.00070786476135254 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1183
0.00027704238891602 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1181
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00030899047851562 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1181
0.00073003768920898 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1181
0.00028705596923828 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1179
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00034093856811523 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1179
0.00072598457336426 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1179
0.00027894973754883 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1177
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1177
0.00072288513183594 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1177
0.00027012825012207 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1175
AND dt_expiration_date >= '2020-11-28 11:23:57'
0.00025105476379395 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1175
0.00070500373840332 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1175
0.00030517578125 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00069284439086914 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00028800964355469 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.0003209114074707 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0010440349578857 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00031185150146484 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00050497055053711 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00027608871459961 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00081205368041992 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00026702880859375 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00050878524780273 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00030183792114258 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00027608871459961 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00092411041259766 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00033998489379883 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC
28/11/2020 - 11:23:57 [ OPERATION OK ] Connected to 'sugmoto_house': [DBHOST] = localhost | [DBUSER] = sugmoto_house
28/11/2020 - 11:23:57 [ OPERATION OK ] SELECT user_id, pic_ext FROM oc_t_profile_picture WHERE user_id = '35'
28/11/2020 - 11:23:57 [ OPERATION OK ] Connection with 'sugmoto_house' released properly