FES

Domy dolnośląskie, Polska
23 124 PLN brutto 18 800 PLN netto  
23 124 PLN brutto 18 800 PLN netto

bmw

  • 121

  • Warszawa
  • 0

Pochodzenie oferty

Region dolnośląskie
Adres Polozenie DziaŁki

Informacje o ogłoszeniu

Ilość m2 22
Rodzaj ogłoszenia Na sprzedaż

Udogodnienia

Kuchenka Tak

szambo Tak

Basen Tak

Zabezpieczenia

alarm Tak

Opis

FESF

  Database queries (Total queries: 214 - Total queries time: 0.10542607307434)  
0.0010221004486084 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00063896179199219 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00024700164794922 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00092005729675293 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1140'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00037217140197754 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1140'
0.010666131973267 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '23'
0.00041794776916504 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.00024104118347168 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00054001808166504 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1140
0.0002448558807373 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00023293495178223 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'dolnośląskie'
LIMIT 1
0.00046896934509277 SELECT *
FROM (oc_t_country)
WHERE pk_c_code = 'pl'
0.0004279613494873 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.00095295906066895 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'domy'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00034499168395996 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.0003819465637207 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 23
0.0001988410949707 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.00020003318786621 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 23
0.00022196769714355 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.00038599967956543 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00056576728820801 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.00029802322387695 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00025391578674316 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0010221004486084 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00037217140197754 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 237
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.0004420280456543 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 237
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00020003318786621 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00018692016601562 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.00016403198242188 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.00069403648376465 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.00071907043457031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00067996978759766 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00066900253295898 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.00071907043457031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00035905838012695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
0.00015020370483398 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.00017404556274414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00016903877258301 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00019216537475586 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.0001521110534668 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00017309188842773 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
0.00080585479736328 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '5'
ORDER BY i_order ASC
0.00045514106750488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '39'
LIMIT 1
0.00040602684020996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '44'
LIMIT 1
0.00039100646972656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '45'
LIMIT 1
0.00040221214294434 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '42'
LIMIT 1
0.00040602684020996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '36'
LIMIT 1
0.0004889965057373 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '53'
LIMIT 1
0.00056791305541992 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '98'
LIMIT 1
0.00043702125549316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '37'
LIMIT 1
0.00045013427734375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '38'
LIMIT 1
0.00038909912109375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '43'
LIMIT 1
0.0003209114074707 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '218'
LIMIT 1
0.00040006637573242 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '50'
LIMIT 1
0.0003819465637207 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '91'
LIMIT 1
0.00036287307739258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '130'
LIMIT 1
0.00041508674621582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '51'
LIMIT 1
0.00041508674621582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '41'
LIMIT 1
0.00039005279541016 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '47'
LIMIT 1
0.00042104721069336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '46'
LIMIT 1
0.00041818618774414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '52'
LIMIT 1
0.00039792060852051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '124'
LIMIT 1
0.00032615661621094 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '216'
LIMIT 1
6.3896179199219E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '6'
ORDER BY i_order ASC
0.00049400329589844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '85'
LIMIT 1
0.00046491622924805 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '121'
LIMIT 1
0.00046586990356445 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '122'
LIMIT 1
0.00039410591125488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '147'
LIMIT 1
0.00047397613525391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '57'
LIMIT 1
0.00063109397888184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '58'
LIMIT 1
0.00050497055053711 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '59'
LIMIT 1
0.00047183036804199 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '60'
LIMIT 1
0.00018715858459473 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.00041818618774414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00042009353637695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.0004889965057373 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00046801567077637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00035905838012695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00038981437683105 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00036406517028809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00037598609924316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00015401840209961 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00016403198242188 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00013399124145508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.0001838207244873 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.0001530647277832 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
9.2983245849609E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00019097328186035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.0001530647277832 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00059604644775391 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '18'
ORDER BY i_order ASC
0.00037789344787598 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '143'
LIMIT 1
0.00040483474731445 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '144'
LIMIT 1
0.00012898445129395 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '143'
LIMIT 1
0.00017309188842773 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '144'
LIMIT 1
0.00056695938110352 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '24'
ORDER BY i_order ASC
0.00040197372436523 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '176'
LIMIT 1
0.00016307830810547 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '176'
LIMIT 1
0.00018000602722168 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.00072407722473145 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '14'
LIMIT 1
0.00067400932312012 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '15'
LIMIT 1
0.00084710121154785 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '17'
LIMIT 1
0.00075197219848633 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '18'
LIMIT 1
0.00070405006408691 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '20'
LIMIT 1
0.00022292137145996 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00072407722473145 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00052905082702637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00069093704223633 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00066804885864258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00066804885864258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00037693977355957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00063991546630859 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00035691261291504 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00019502639770508 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00017690658569336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00017786026000977 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00018501281738281 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00017404556274414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00017905235290527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00018405914306641 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00017905235290527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00069689750671387 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '16'
ORDER BY i_order ASC
0.00062990188598633 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '133'
LIMIT 1
0.00037884712219238 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '134'
LIMIT 1
0.0003821849822998 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '136'
LIMIT 1
0.00037503242492676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '137'
LIMIT 1
0.0003509521484375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '138'
LIMIT 1
0.00034904479980469 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '139'
LIMIT 1
0.00035715103149414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '140'
LIMIT 1
0.00039100646972656 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '141'
LIMIT 1
0.00050997734069824 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '142'
LIMIT 1
0.00063800811767578 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '20'
ORDER BY i_order ASC
0.00040292739868164 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '157'
LIMIT 1
0.00035214424133301 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '158'
LIMIT 1
0.00037693977355957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '151'
LIMIT 1
0.00045299530029297 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '152'
LIMIT 1
0.00034999847412109 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '153'
LIMIT 1
0.00043392181396484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '154'
LIMIT 1
0.00037002563476562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '155'
LIMIT 1
0.00042581558227539 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '156'
LIMIT 1
0.0016701221466064 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-02-24 09:12:57') AND oc_t_item.pk_i_id < 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0011839866638184 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-02-24 09:12:57') AND oc_t_item.pk_i_id < 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00040316581726074 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '577'
0.00053691864013672 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '577'
AND s.fk_i_item_id = '577'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00028896331787109 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '551'
0.0004730224609375 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '551'
AND s.fk_i_item_id = '551'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035595893859863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '446'
0.00047707557678223 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '446'
AND s.fk_i_item_id = '446'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00029182434082031 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '429'
0.00049400329589844 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '429'
AND s.fk_i_item_id = '429'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00033998489379883 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '334'
0.00045514106750488 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '334'
AND s.fk_i_item_id = '334'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00094079971313477 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-02-24 09:12:57') AND oc_t_item.pk_i_id != 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0010139942169189 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-02-24 09:12:57') AND oc_t_item.pk_i_id != 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00034904479980469 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1150'
0.00060796737670898 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1150'
AND s.fk_i_item_id = '1150'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0003201961517334 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1149'
0.0011110305786133 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1149'
AND s.fk_i_item_id = '1149'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031018257141113 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1148'
0.00053501129150391 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1148'
AND s.fk_i_item_id = '1148'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00038003921508789 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1147'
0.00063681602478027 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1147'
AND s.fk_i_item_id = '1147'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00031709671020508 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1146'
0.0015270709991455 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1146'
AND s.fk_i_item_id = '1146'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032782554626465 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1082'
0.00053906440734863 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1082'
AND s.fk_i_item_id = '1082'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032901763916016 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1081'
0.00055098533630371 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1081'
AND s.fk_i_item_id = '1081'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030994415283203 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1075'
0.00068902969360352 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1075'
AND s.fk_i_item_id = '1075'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034403800964355 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1073'
0.00055289268493652 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1073'
AND s.fk_i_item_id = '1073'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034809112548828 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1150
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.0003659725189209 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1150
0.00092101097106934 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1150
0.00031399726867676 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1149
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1149
0.00080084800720215 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1149
0.00029587745666504 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1148
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00036311149597168 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1148
0.00078392028808594 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1148
0.00029206275939941 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1147
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00033092498779297 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1147
0.0008389949798584 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1147
0.00037479400634766 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1146
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00040698051452637 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1146
0.00081992149353027 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1146
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1082
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00040388107299805 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1082
0.0008690357208252 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1082
0.00033903121948242 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1081
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00032615661621094 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1081
0.00077104568481445 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1081
0.00037193298339844 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1075
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00037097930908203 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1075
0.00073981285095215 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1075
0.00037598609924316 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1073
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 09:12:57'
0.00034308433532715 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1073
0.00078988075256348 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1073
0.0001528263092041 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00064897537231445 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00019216537475586 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00035595893859863 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00076913833618164 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00016593933105469 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00049185752868652 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00018906593322754 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00036907196044922 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00085210800170898 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00015807151794434 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00048208236694336 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00016689300537109 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.000823974609375 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00016498565673828 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC
24/02/2024 - 09:12:57 [ OPERATION OK ] Connected to 'sugmoto_house': [DBHOST] = localhost | [DBUSER] = sugmoto_house
24/02/2024 - 09:12:57 [ OPERATION OK ] SELECT user_id, pic_ext FROM oc_t_profile_picture WHERE user_id = '23'
24/02/2024 - 09:12:57 [ OPERATION OK ] Connection with 'sugmoto_house' released properly