FES

Domy dolnośląskie, Polska
23 124 PLN brutto 18 800 PLN netto  
23 124 PLN brutto 18 800 PLN netto

bmw

  • 121

  • Warszawa
  • 0

Pochodzenie oferty

Region dolnośląskie
Adres Polozenie DziaŁki

Informacje o ogłoszeniu

Ilość m2 22
Rodzaj ogłoszenia Na sprzedaż

szambo Tak

Udogodnienia

Kuchenka Tak

Basen Tak

Zabezpieczenia

alarm Tak

Opis

FESF

  Database queries (Total queries: 214 - Total queries time: 0.090562105178833)  
0.0011019706726074 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00044512748718262 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00014019012451172 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00098514556884766 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1140'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00032186508178711 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1140'
0.00047206878662109 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '23'
0.00031089782714844 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.00010800361633301 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00011396408081055 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1140
0.00015401840209961 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.0005800724029541 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'dolnośląskie'
LIMIT 1
0.00030684471130371 SELECT *
FROM (oc_t_country)
WHERE pk_c_code = 'pl'
0.00026988983154297 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.00010204315185547 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'domy'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
9.0122222900391E-5 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.00055694580078125 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 23
8.8930130004883E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
7.8916549682617E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 23
6.8902969360352E-5 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.0001380443572998 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00076413154602051 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
7.4863433837891E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.00034594535827637 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.00085115432739258 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
9.4890594482422E-5 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 237
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00010013580322266 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 237
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00011610984802246 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
8.8930130004883E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
7.3909759521484E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '5'
ORDER BY i_order ASC
0.00060915946960449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '39'
LIMIT 1
0.00059795379638672 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '44'
LIMIT 1
0.00047683715820312 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '45'
LIMIT 1
0.00048112869262695 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '42'
LIMIT 1
0.00047111511230469 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '36'
LIMIT 1
0.00056910514831543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '53'
LIMIT 1
0.00044894218444824 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '98'
LIMIT 1
0.00049209594726562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '37'
LIMIT 1
0.00047802925109863 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '38'
LIMIT 1
0.00042200088500977 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '43'
LIMIT 1
0.00033116340637207 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '218'
LIMIT 1
0.00047683715820312 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '50'
LIMIT 1
0.00046992301940918 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '91'
LIMIT 1
0.00041794776916504 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '130'
LIMIT 1
0.00043892860412598 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '51'
LIMIT 1
0.00043702125549316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '41'
LIMIT 1
0.0004270076751709 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '47'
LIMIT 1
0.00043511390686035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '46'
LIMIT 1
0.0004420280456543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '52'
LIMIT 1
0.00043392181396484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '124'
LIMIT 1
0.0003209114074707 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '216'
LIMIT 1
9.5129013061523E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.00086593627929688 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.0010190010070801 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00096392631530762 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.0010280609130859 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.0010581016540527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.0003960132598877 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
6.9141387939453E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
6.4849853515625E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
6.2942504882812E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
6.103515625E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
6.2942504882812E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
6.2942504882812E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
6.6995620727539E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '6'
ORDER BY i_order ASC
0.00056219100952148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '85'
LIMIT 1
0.00049400329589844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '121'
LIMIT 1
0.00048518180847168 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '122'
LIMIT 1
0.00038790702819824 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '147'
LIMIT 1
0.00057005882263184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '57'
LIMIT 1
0.00061702728271484 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '58'
LIMIT 1
0.00066089630126953 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '59'
LIMIT 1
0.00060701370239258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '60'
LIMIT 1
7.6055526733398E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '18'
ORDER BY i_order ASC
0.00042915344238281 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '143'
LIMIT 1
0.00039792060852051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '144'
LIMIT 1
8.7976455688477E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '143'
LIMIT 1
6.9141387939453E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '144'
LIMIT 1
9.3221664428711E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.0004420280456543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00039887428283691 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00042295455932617 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00047898292541504 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00041890144348145 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00040197372436523 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00039792060852051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00039792060852051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00010895729064941 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00014805793762207 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00012397766113281 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
6.7949295043945E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
6.8902969360352E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
5.6982040405273E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
5.1021575927734E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
5.3167343139648E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
6.103515625E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.0010559558868408 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '14'
LIMIT 1
0.001068115234375 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '15'
LIMIT 1
0.00099301338195801 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '17'
LIMIT 1
0.00097513198852539 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '18'
LIMIT 1
0.0010011196136475 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '20'
LIMIT 1
8.9168548583984E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '24'
ORDER BY i_order ASC
0.00042390823364258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '176'
LIMIT 1
6.6041946411133E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '176'
LIMIT 1
7.1048736572266E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00095391273498535 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.0003821849822998 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.0009300708770752 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.0011000633239746 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00096607208251953 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00037193298339844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00092911720275879 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.0004119873046875 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
7.2002410888672E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
6.3896179199219E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
6.103515625E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
6.5088272094727E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
6.103515625E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
5.9843063354492E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
5.1975250244141E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
4.7922134399414E-5 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
5.793571472168E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '16'
ORDER BY i_order ASC
0.00034403800964355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '133'
LIMIT 1
0.00033402442932129 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '134'
LIMIT 1
0.00034499168395996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '136'
LIMIT 1
0.00032687187194824 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '137'
LIMIT 1
0.00037002563476562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '138'
LIMIT 1
0.00064802169799805 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '139'
LIMIT 1
0.0006871223449707 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '140'
LIMIT 1
0.0003669261932373 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '141'
LIMIT 1
0.00041294097900391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '142'
LIMIT 1
0.00019693374633789 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '20'
ORDER BY i_order ASC
0.00041794776916504 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '157'
LIMIT 1
0.00040602684020996 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '158'
LIMIT 1
0.00044798851013184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '151'
LIMIT 1
0.00043678283691406 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '152'
LIMIT 1
0.00038290023803711 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '153'
LIMIT 1
0.00036811828613281 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '154'
LIMIT 1
0.00040912628173828 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '155'
LIMIT 1
0.0004119873046875 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '156'
LIMIT 1
0.0018019676208496 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:07:42') AND oc_t_item.pk_i_id < 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0012290477752686 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:07:42') AND oc_t_item.pk_i_id < 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.0096681118011475 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '577'
0.00060081481933594 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '577'
AND s.fk_i_item_id = '577'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034809112548828 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '551'
0.00052404403686523 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '551'
AND s.fk_i_item_id = '551'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00036001205444336 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '446'
0.00050616264343262 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '446'
AND s.fk_i_item_id = '446'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00041103363037109 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '429'
0.00056791305541992 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '429'
AND s.fk_i_item_id = '429'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032401084899902 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '334'
0.00049996376037598 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '334'
AND s.fk_i_item_id = '334'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00089716911315918 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:07:42') AND oc_t_item.pk_i_id != 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0010781288146973 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-06-25 16:07:42') AND oc_t_item.pk_i_id != 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00019502639770508 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1150'
0.00012087821960449 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1150'
AND s.fk_i_item_id = '1150'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00014519691467285 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1149'
0.00015687942504883 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1149'
AND s.fk_i_item_id = '1149'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00014805793762207 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1148'
0.00015592575073242 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1148'
AND s.fk_i_item_id = '1148'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00015401840209961 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1147'
0.00021505355834961 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1147'
AND s.fk_i_item_id = '1147'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018811225891113 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1146'
0.00030517578125 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1146'
AND s.fk_i_item_id = '1146'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018811225891113 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1082'
0.00018882751464844 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1082'
AND s.fk_i_item_id = '1082'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018000602722168 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1081'
0.00018692016601562 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1081'
AND s.fk_i_item_id = '1081'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00018787384033203 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1075'
0.00018501281738281 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1075'
AND s.fk_i_item_id = '1075'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00074100494384766 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1073'
0.00062012672424316 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1073'
AND s.fk_i_item_id = '1073'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1150
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00019097328186035 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1150
0.00023984909057617 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1150
0.00030088424682617 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1149
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00018978118896484 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1149
0.00019693374633789 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1149
0.00030803680419922 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1148
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00023198127746582 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1148
0.00025105476379395 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1148
0.00033283233642578 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1147
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00023508071899414 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1147
0.00023198127746582 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1147
0.00034213066101074 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1146
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00024080276489258 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1146
9.608268737793E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1146
0.00027990341186523 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1082
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
8.2969665527344E-5 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1082
0.00019502639770508 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1082
0.00033307075500488 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1081
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00023913383483887 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1081
0.00023388862609863 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1081
0.00032210350036621 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1075
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00019097328186035 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1075
0.00018596649169922 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1075
0.00028705596923828 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1073
AND dt_expiration_date >= '2024-06-25 16:07:42'
0.00037384033203125 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1073
0.00084185600280762 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1073
0.00020098686218262 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00062894821166992 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.0002291202545166 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00033020973205566 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00084495544433594 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00018405914306641 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.0005648136138916 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00019407272338867 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.0003819465637207 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00074100494384766 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00018000602722168 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00054001808166504 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00019311904907227 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00032901763916016 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00068807601928711 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00019288063049316 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC
25/06/2024 - 16:07:42 [ OPERATION OK ] Connected to 'sugmoto_house': [DBHOST] = localhost | [DBUSER] = sugmoto_house
25/06/2024 - 16:07:42 [ OPERATION OK ] SELECT user_id, pic_ext FROM oc_t_profile_picture WHERE user_id = '23'
25/06/2024 - 16:07:42 [ OPERATION OK ] Connection with 'sugmoto_house' released properly