FES

Domy dolnośląskie, Polska
23 124 PLN brutto 18 800 PLN netto  
23 124 PLN brutto 18 800 PLN netto

bmw

  • 121

  • Warszawa
  • 0

Pochodzenie oferty

Region dolnośląskie
Adres Polozenie DziaŁki

Informacje o ogłoszeniu

Ilość m2 22
Rodzaj ogłoszenia Na sprzedaż

szambo Tak

Udogodnienia

Kuchenka Tak

Basen Tak

Zabezpieczenia

alarm Tak

Opis

FESF

  Database queries (Total queries: 214 - Total queries time: 0.12418222427368)  
0.00089406967163086 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.0012938976287842 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00051617622375488 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00080299377441406 SELECT l.*, i.*, SUM(s.i_num_views) AS i_num_views
FROM (oc_t_item i)
LEFT JOIN oc_t_item_location l ON l.fk_i_item_id = i.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_stats s ON i.pk_i_id = s.fk_i_item_id
WHERE i.pk_i_id = '1140'
GROUP BY s.fk_i_item_id
0.00040102005004883 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE fk_i_item_id = '1140'
0.00040602684020996 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = '23'
0.00033092498779297 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.0014739036560059 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00032901763916016 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1140
0.00031900405883789 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00038886070251465 SELECT *
FROM (oc_t_region)
WHERE s_name = 'dolnośląskie'
LIMIT 1
0.00034880638122559 SELECT *
FROM (oc_t_country)
WHERE pk_c_code = 'pl'
0.00035691261291504 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.0012989044189453 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'domy'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00035619735717773 SELECT pk_i_id, fk_c_country_code, s_name, b_active, s_slug
FROM (oc_t_region)
WHERE pk_i_id = '781803'
0.00042200088500977 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 23
0.00035905838012695 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.00039505958557129 SELECT *
FROM (oc_t_user)
WHERE pk_i_id = 23
0.00035905838012695 SELECT *
FROM (oc_t_user_description)
WHERE fk_i_user_id = '23'
0.0003359317779541 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_6'
0.00076699256896973 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 6
ORDER BY rand_ind asc
0.0002751350402832 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_6'
0.0003659725189209 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '6'
0.0011429786682129 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=6
0.00051188468933105 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = 237
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00042915344238281 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = 237
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.0005040168762207 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.0011470317840576 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '20', '21', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '70', '71', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '89', '90', '91', '93', '94', '95', '97', '98', '99', '105', '107', '109', '110', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '128', '129', '130', '131', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '147', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '171', '173', '174', '175', '176', '178', '181', '184', '185', '186', '187', '188', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '202', '203', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '233', '234', '235', '236', '237', '238')
ORDER BY i_order ASC
0.0011610984802246 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.00070285797119141 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.00073790550231934 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00073695182800293 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00075697898864746 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.00065994262695312 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00037908554077148 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
0.00062417984008789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '120'
LIMIT 1
0.0007011890411377 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '5'
LIMIT 1
0.00069499015808105 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '3'
LIMIT 1
0.00071907043457031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '61'
LIMIT 1
0.00077009201049805 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '4'
LIMIT 1
0.00037598609924316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '202'
LIMIT 1
0.00088596343994141 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '5'
ORDER BY i_order ASC
0.00043892860412598 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '39'
LIMIT 1
0.00044798851013184 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '44'
LIMIT 1
0.00042319297790527 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '45'
LIMIT 1
0.00044107437133789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '42'
LIMIT 1
0.00042986869812012 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '36'
LIMIT 1
0.00040793418884277 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '53'
LIMIT 1
0.00041389465332031 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '98'
LIMIT 1
0.00041484832763672 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '37'
LIMIT 1
0.00046992301940918 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '38'
LIMIT 1
0.00040698051452637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '43'
LIMIT 1
0.00031304359436035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '218'
LIMIT 1
0.00040698051452637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '50'
LIMIT 1
0.00039291381835938 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '91'
LIMIT 1
0.00037717819213867 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '130'
LIMIT 1
0.00040102005004883 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '51'
LIMIT 1
0.00040388107299805 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '41'
LIMIT 1
0.00042486190795898 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '47'
LIMIT 1
0.00046801567077637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '46'
LIMIT 1
0.00040507316589355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '52'
LIMIT 1
0.00036787986755371 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '124'
LIMIT 1
0.00031495094299316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '216'
LIMIT 1
0.00077104568481445 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '6'
ORDER BY i_order ASC
0.00056099891662598 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '85'
LIMIT 1
0.00043702125549316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '121'
LIMIT 1
0.00043797492980957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '122'
LIMIT 1
0.00037002563476562 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '147'
LIMIT 1
0.00046014785766602 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '57'
LIMIT 1
0.00047898292541504 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '58'
LIMIT 1
0.00050806999206543 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '59'
LIMIT 1
0.00068998336791992 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '60'
LIMIT 1
0.00066709518432617 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '18'
ORDER BY i_order ASC
0.00039410591125488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '143'
LIMIT 1
0.00038313865661621 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '144'
LIMIT 1
0.00037789344787598 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '143'
LIMIT 1
0.00038719177246094 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '144'
LIMIT 1
0.00084590911865234 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.00040316581726074 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.0003809928894043 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00037693977355957 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00037884712219238 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00036907196044922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00035810470581055 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00035595893859863 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00037598609924316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00037503242492676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '116'
LIMIT 1
0.00037598609924316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '117'
LIMIT 1
0.00038409233093262 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '118'
LIMIT 1
0.00041818618774414 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '119'
LIMIT 1
0.00036406517028809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '195'
LIMIT 1
0.00044107437133789 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '196'
LIMIT 1
0.00046110153198242 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '197'
LIMIT 1
0.00040698051452637 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '200'
LIMIT 1
0.00072312355041504 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.00068902969360352 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '14'
LIMIT 1
0.0006709098815918 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '15'
LIMIT 1
0.00076413154602051 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '17'
LIMIT 1
0.00068306922912598 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '18'
LIMIT 1
0.00066900253295898 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '20'
LIMIT 1
0.00066304206848145 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '24'
ORDER BY i_order ASC
0.00041508674621582 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '176'
LIMIT 1
0.00037407875061035 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '176'
LIMIT 1
0.00077700614929199 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00066804885864258 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.0003809928894043 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00064706802368164 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00071811676025391 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00071406364440918 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.00042200088500977 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00068783760070801 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00044393539428711 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.00070905685424805 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '77'
LIMIT 1
0.00037503242492676 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '159'
LIMIT 1
0.00061202049255371 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '87'
LIMIT 1
0.00065898895263672 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '86'
LIMIT 1
0.00073099136352539 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '90'
LIMIT 1
0.0003669261932373 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '161'
LIMIT 1
0.00065398216247559 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '89'
LIMIT 1
0.00036907196044922 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '160'
LIMIT 1
0.0008080005645752 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '16'
ORDER BY i_order ASC
0.00041413307189941 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '133'
LIMIT 1
0.00043702125549316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '134'
LIMIT 1
0.00042510032653809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '136'
LIMIT 1
0.00042605400085449 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '137'
LIMIT 1
0.00042510032653809 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '138'
LIMIT 1
0.00042891502380371 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '139'
LIMIT 1
0.00026583671569824 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '140'
LIMIT 1
0.0002751350402832 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '141'
LIMIT 1
0.00040912628173828 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '142'
LIMIT 1
0.00063800811767578 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '20'
ORDER BY i_order ASC
0.0004270076751709 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '157'
LIMIT 1
0.00041604042053223 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '158'
LIMIT 1
0.00040507316589355 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '151'
LIMIT 1
0.00036001205444336 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '152'
LIMIT 1
0.00038981437683105 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '153'
LIMIT 1
0.00037193298339844 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '154'
LIMIT 1
0.00037598609924316 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '155'
LIMIT 1
0.00039410591125488 SELECT s_value
FROM (oc_t_item_custom_attr_values)
WHERE fk_i_item_id = 1140
AND fk_i_field_id = '156'
LIMIT 1
0.0013890266418457 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-02-19 18:52:00') AND oc_t_item.pk_i_id < 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.00092196464538574 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-02-19 18:52:00') AND oc_t_item.pk_i_id < 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
AND ( oc_t_item_location.s_region LIKE 'dolnośląskie' )
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.0003349781036377 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '577'
0.00045013427734375 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '577'
AND s.fk_i_item_id = '577'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030708312988281 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '551'
0.00047016143798828 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '551'
AND s.fk_i_item_id = '551'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0080299377441406 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '446'
0.00044083595275879 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '446'
AND s.fk_i_item_id = '446'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0044641494750977 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '429'
0.00048398971557617 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '429'
AND s.fk_i_item_id = '429'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00039386749267578 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '334'
0.00048208236694336 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '334'
AND s.fk_i_item_id = '334'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0015850067138672 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-02-19 18:52:00') AND oc_t_item.pk_i_id != 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 0, 9
0.0011630058288574 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2020-02-19 18:52:00') AND oc_t_item.pk_i_id != 1140
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date DESC
LIMIT 900000
0.00039482116699219 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1150'
0.00048708915710449 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1150'
AND s.fk_i_item_id = '1150'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00040817260742188 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1149'
0.00055813789367676 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1149'
AND s.fk_i_item_id = '1149'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00036096572875977 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1148'
0.0004880428314209 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1148'
AND s.fk_i_item_id = '1148'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034999847412109 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1147'
0.00051093101501465 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1147'
AND s.fk_i_item_id = '1147'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00034594535827637 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1146'
0.00044393539428711 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1146'
AND s.fk_i_item_id = '1146'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030303001403809 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1082'
0.00044012069702148 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1082'
AND s.fk_i_item_id = '1082'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00036001205444336 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1081'
0.00048184394836426 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1081'
AND s.fk_i_item_id = '1081'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035500526428223 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1075'
0.00045299530029297 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1075'
AND s.fk_i_item_id = '1075'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.0044009685516357 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '1073'
0.00041699409484863 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '1073'
AND s.fk_i_item_id = '1073'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00016403198242188 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1150
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00022196769714355 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1150
0.00078010559082031 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1150
0.00029587745666504 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1149
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00032305717468262 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1149
0.00080513954162598 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1149
0.0002589225769043 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1148
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00031304359436035 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1148
0.00078105926513672 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1148
0.00028514862060547 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1147
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00030803680419922 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1147
0.00075411796569824 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1147
0.00028491020202637 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1146
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00031614303588867 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1146
0.00075793266296387 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1146
0.00027203559875488 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1082
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00030779838562012 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1082
0.00073003768920898 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1082
0.00029110908508301 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1081
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.0003209114074707 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1081
0.00072216987609863 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1081
0.00028610229492188 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1075
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.0003199577331543 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1075
0.00072503089904785 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1075
0.00029492378234863 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 1073
AND dt_expiration_date >= '2020-02-19 18:52:00'
0.00034713745117188 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 1073
0.0007481575012207 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=1073
0.00033116340637207 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00051689147949219 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00028610229492188 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00036001205444336 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.0009770393371582 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00030612945556641 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.00050115585327148 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00029587745666504 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00033688545227051 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00069713592529297 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
0.00034594535827637 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.00050020217895508 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00031900405883789 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00035190582275391 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00055480003356934 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00032997131347656 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC
19/02/2020 - 18:51:59 [ OPERATION OK ] Connected to 'sugmoto_house': [DBHOST] = localhost | [DBUSER] = sugmoto_house
19/02/2020 - 18:51:59 [ OPERATION OK ] SELECT user_id, pic_ext FROM oc_t_profile_picture WHERE user_id = '23'
19/02/2020 - 18:52:00 [ OPERATION OK ] Connection with 'sugmoto_house' released properly