Domy - strona 12

Zawęź wyszukanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Mikołajki posiadłość sprzedam
995 000 zł

Mikołajki posiadłość sprzedam

200 m² m24975zł/m2
Energooszczędny Dom MDM Przy Lesie, ul. Osiedle Tygrysie Dachowa
289 000 zł

Energooszczędny Dom MDM Przy Lesie, ul. Osiedle Tygrysie Dachowa

99-230 m22919zł/m2
Dom, 600 m², Kraków
19 900 000 zł

Dom, 600 m², Kraków

600 m233166zł/m2
Dom, 573 m², Warszawa
18 000 zł

Dom, 573 m², Warszawa

573 m231zł/m2
Tomaryny (Mazury Zach.) Leśniczówka + Stodoła + 0,5-3 Ha Działka
748 000 zł

Tomaryny (Mazury Zach.) Leśniczówka + Stodoła + 0,5-3 Ha Działka

130 m25753zł/m2

136 ogłoszeń z kategorii: Domy

test

23432 m20zł/m2

asd

  Database queries (Total queries: 120 - Total queries time: 0.081048965454102)  
0.00094985961914062 SELECT *
FROM (oc_t_preference)
0.00058794021606445 REPLACE INTO oc_t_preference (s_name, s_value, s_section, e_type) VALUES ('version', '121', 'radius_search', 'STRING')
0.00026202201843262 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_name != ''
AND a.b_enabled = 1
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.0011260509490967 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE b.s_slug = 'domy'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00051116943359375 SELECT f.pk_i_id
FROM (oc_t_meta_fields f, oc_t_meta_categories c)
WHERE ( c.fk_i_category_id = 237 )
AND f.pk_i_id = c.fk_i_field_id
AND f.b_searchable = 1
0.00018501281738281 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'page'
LIMIT 1
0.00037980079650879 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'iPage'
LIMIT 1
0.0002591609954834 SELECT s_type
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = 'sCategory'
LIMIT 1
0.0012829303741455 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-02-24 11:23:34')
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date desc
LIMIT 132, 12
0.0010840892791748 SELECT oc_t_item.pk_i_id, oc_t_item_car_attr.i_power, oc_t_item_car_attr.i_year, oc_t_item_car_attr.i_mileage, oc_t_item_car_attr.e_fuel
FROM (oc_t_item)
LEFT JOIN oc_t_item_location ON oc_t_item_location.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
LEFT JOIN oc_t_item_car_attr ON oc_t_item_car_attr.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
WHERE oc_t_item.b_enabled = 1 AND oc_t_item.b_active = 1 AND oc_t_item.b_spam = 0 AND (oc_t_item.b_premium = 1 || oc_t_item.dt_expiration >= '2024-02-24 11:23:34')
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
ORDER BY dt_pub_date desc
LIMIT 1200000
0.0004119873046875 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '270'
0.00059604644775391 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '270'
AND s.fk_i_item_id = '270'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '263'
0.00055599212646484 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '263'
AND s.fk_i_item_id = '263'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00035595893859863 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '262'
0.0005640983581543 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '262'
AND s.fk_i_item_id = '262'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00030899047851562 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '260'
0.00053000450134277 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '260'
AND s.fk_i_item_id = '260'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00024199485778809 SELECT *
FROM (oc_t_locale)
WHERE b_enabled = 1
ORDER BY s_name ASC
0.00024604797363281 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_5'
0.00075006484985352 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 5
ORDER BY rand_ind asc
0.00017285346984863 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_5'
0.00038886070251465 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '5'
0.00090909004211426 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=5
0.00082302093505859 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE fk_i_parent_id = 237
AND a.b_enabled = '1'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00020885467529297 SELECT oc_t_country_stats.fk_c_country_code as country_code, oc_t_country_stats.i_num_items as items, oc_t_country.s_name as country_name, oc_t_country.s_slug as country_slug
FROM (oc_t_country_stats)
JOIN oc_t_country ON oc_t_country_stats.fk_c_country_code = oc_t_country.pk_c_code
WHERE i_num_items > 0
ORDER BY country_name ASC
0.00024700164794922 SELECT STRAIGHT_JOIN oc_t_region_stats.fk_i_region_id as region_id, oc_t_region_stats.i_num_items as items, oc_t_region.s_name as region_name, oc_t_region.s_slug as region_slug
FROM (oc_t_region , oc_t_region_stats)
WHERE oc_t_region_stats.fk_i_region_id = oc_t_region.pk_i_id
AND i_num_items > 0
ORDER BY region_name ASC
0.00029397010803223 SELECT oc_t_city_stats.fk_i_city_id as city_id, oc_t_city_stats.i_num_items as items, oc_t_city.s_name as city_name, oc_t_city.s_slug as city_slug
FROM (oc_t_city_stats)
LEFT JOIN oc_t_city ON oc_t_city_stats.fk_i_city_id = oc_t_city.pk_i_id
WHERE i_num_items > 0
ORDER BY city_name ASC
0.00023508071899414 SELECT *
FROM ((SELECT a.*, b.*, c.i_num_items, FIELD(fk_c_locale_code, 'pl_PL') as locale_order
FROM (oc_t_category as a)
INNER JOIN oc_t_category_description as b ON a.pk_i_id = b.fk_i_category_id
LEFT JOIN oc_t_category_stats as c ON a.pk_i_id = c.fk_i_category_id
WHERE fk_i_parent_id = 237
AND a.b_enabled = '1'
AND b.s_name != ''
ORDER BY locale_order DESC) dummytable)
GROUP BY pk_i_id
ORDER BY i_position ASC
0.00021910667419434 SELECT oc_t_country_stats.fk_c_country_code as country_code, oc_t_country_stats.i_num_items as items, oc_t_country.s_name as country_name, oc_t_country.s_slug as country_slug
FROM (oc_t_country_stats)
JOIN oc_t_country ON oc_t_country_stats.fk_c_country_code = oc_t_country.pk_c_code
WHERE i_num_items > 0
ORDER BY country_name ASC
0.00046801567077637 SELECT mf.*
FROM (oc_t_meta_fields mf, oc_t_meta_categories mc)
WHERE mc.fk_i_category_id = '237'
AND mf.pk_i_id = mc.fk_i_field_id
0.00040912628173828 SELECT COUNT(*) AS numrows
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE fk_i_category_id = '237'
AND s_plugin_name = 'custom_attributes'
0.00053215026855469 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_groups)
JOIN oc_t_item_custom_attr_categories ON fk_i_group_id = pk_i_id
WHERE fk_i_category_id = '237'
ORDER BY oc_t_item_custom_attr_groups.order ASC
0.00023579597473145 SELECT fk_i_field_id
FROM (oc_t_item_custom_attr_meta)
0.00018501281738281 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id NOT IN ('3', '4', '5', '61', '120', '202', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '21', '99', '14', '15', '17', '18', '20', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '83', '84', '123', '125', '129', '184', '185', '186', '188', '192', '217', '219', '221', '222', '223', '36', '37', '38', '39', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '50', '51', '52', '53', '91', '98', '124', '130', '216', '218', '57', '58', '59', '60', '85', '121', '122', '147', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '126', '70', '71', '78', '79', '80', '81', '82', '93', '94', '95', '97', '77', '86', '87', '89', '90', '159', '160', '161', '105', '107', '115', '131', '165', '109', '110', '112', '113', '114', '162', '206', '233', '116', '117', '118', '119', '195', '196', '197', '200', '128', '133', '134', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '163', '164', '235', '236', '237', '238', '171', '173', '174', '175', '203', '205', '224', '178', '181', '176', '187', '193', '194', '198', '199', '234', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231')
ORDER BY i_order ASC
0.0001680850982666 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '1'
ORDER BY i_order ASC
0.00016689300537109 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '120'
LIMIT 1
0.00022602081298828 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '5'
LIMIT 1
0.00022196769714355 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '4'
LIMIT 1
0.00021982192993164 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '202'
LIMIT 1
0.00087594985961914 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '5'
ORDER BY i_order ASC
0.00032496452331543 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '39'
LIMIT 1
0.00035500526428223 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '36'
LIMIT 1
0.00030398368835449 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '38'
LIMIT 1
0.00030183792114258 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '50'
LIMIT 1
0.0003049373626709 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '91'
LIMIT 1
0.00030303001403809 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '130'
LIMIT 1
0.0003058910369873 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '51'
LIMIT 1
0.00030398368835449 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '41'
LIMIT 1
0.0003201961517334 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '52'
LIMIT 1
0.00030803680419922 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '124'
LIMIT 1
0.00024604797363281 SELECT s_options
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
WHERE pk_i_id = '216'
LIMIT 1
0.00065398216247559 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '6'
ORDER BY i_order ASC
0.00019407272338867 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '14'
ORDER BY i_order ASC
0.00063800811767578 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '18'
ORDER BY i_order ASC
0.00017809867858887 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '3'
ORDER BY i_order ASC
0.00063896179199219 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '24'
ORDER BY i_order ASC
0.00024604797363281 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '10'
ORDER BY s_label ASC
0.00018095970153809 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '16'
ORDER BY i_order ASC
0.00066995620727539 SELECT *
FROM (oc_t_item_custom_attr_fields)
JOIN oc_t_item_custom_attr_meta ON fk_i_field_id = pk_i_id
WHERE fk_i_group_id = '20'
ORDER BY i_order ASC
0.017897844314575 SELECT oc_t_item.*, oc_t_item.s_contact_name as s_user_name
FROM (oc_t_item, oc_t_item_stats)
WHERE oc_t_item_stats.fk_i_item_id = oc_t_item.pk_i_id
AND oc_t_item.b_premium = 1
AND oc_t_item.b_enabled = 1
AND oc_t_item.b_active = 1
AND oc_t_item.b_spam = 0
AND oc_t_item.fk_i_category_id IN (237)
GROUP BY oc_t_item.pk_i_id
ORDER BY SUM(oc_t_item_stats.i_num_premium_views) ASC, RAND()
LIMIT 0, 9
0.0010099411010742 INSERT INTO oc_t_item_stats (fk_i_item_id, dt_date, i_num_premium_views) VALUES (276, '2024-02-24 11:23:34',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE i_num_premium_views = i_num_premium_views + 1
0.00043106079101562 INSERT INTO oc_t_item_stats (fk_i_item_id, dt_date, i_num_premium_views) VALUES (303, '2024-02-24 11:23:34',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE i_num_premium_views = i_num_premium_views + 1
0.00030112266540527 INSERT INTO oc_t_item_stats (fk_i_item_id, dt_date, i_num_premium_views) VALUES (467, '2024-02-24 11:23:34',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE i_num_premium_views = i_num_premium_views + 1
0.00033807754516602 INSERT INTO oc_t_item_stats (fk_i_item_id, dt_date, i_num_premium_views) VALUES (340, '2024-02-24 11:23:34',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE i_num_premium_views = i_num_premium_views + 1
0.00024604797363281 INSERT INTO oc_t_item_stats (fk_i_item_id, dt_date, i_num_premium_views) VALUES (304, '2024-02-24 11:23:34',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE i_num_premium_views = i_num_premium_views + 1
0.00028800964355469 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '276'
0.0025460720062256 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '276'
AND s.fk_i_item_id = '276'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00023889541625977 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '303'
0.0029499530792236 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '303'
AND s.fk_i_item_id = '303'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00039291381835938 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '467'
0.0030269622802734 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '467'
AND s.fk_i_item_id = '467'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00039815902709961 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '340'
0.0029759407043457 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '340'
AND s.fk_i_item_id = '340'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00036311149597168 SELECT *
FROM (oc_t_item_description)
WHERE oc_t_item_description.fk_i_item_id = '304'
0.0029540061950684 SELECT oc_t_item_location.*, cd.s_name as s_category_name, SUM(`s`.`i_num_views`) as `i_num_views`, SUM(`s`.`i_num_spam`) as `i_num_spam`, SUM(`s`.`i_num_bad_classified`) as `i_num_bad_classified`, SUM(`s`.`i_num_repeated`) as `i_num_repeated`, SUM(`s`.`i_num_offensive`) as `i_num_offensive`, SUM(`s`.`i_num_expired`) as `i_num_expired`, SUM(`s`.`i_num_premium_views`) as `i_num_premium_views`
FROM (oc_t_item_location, oc_t_category_description as cd, oc_t_item_stats as s)
WHERE oc_t_item_location.fk_i_item_id = '304'
AND s.fk_i_item_id = '304'
AND cd.fk_i_category_id = '237'
GROUP BY fk_i_item_id
0.00032806396484375 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 276
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00038695335388184 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 276
0.00025200843811035 SELECT pk_c_code, s_name, s_description, b_enabled
FROM (oc_t_currency)
WHERE pk_c_code = 'PLN'
0.00096893310546875 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=276
0.00039792060852051 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 303
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.0004880428314209 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 303
0.00054812431335449 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=303
0.00023293495178223 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 467
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00035500526428223 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 467
0.00068306922912598 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=467
0.00035619735717773 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 340
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00041389465332031 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 340
0.00054597854614258 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=340
0.00035691261291504 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 304
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00043082237243652 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 304
0.00055193901062012 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=304
0.00035691261291504 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 270
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00041007995605469 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 270
0.00059795379638672 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=270
0.0003659725189209 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 263
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00041317939758301 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 263
0.00060105323791504 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=263
0.00035595893859863 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 262
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00046610832214355 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 262
0.00050210952758789 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=262
0.00036501884460449 SELECT *
FROM (oc_t_payment_pro_highlight)
WHERE fk_i_item_id = 260
AND dt_expiration_date >= '2024-02-24 11:23:34'
0.00038599967956543 SELECT *
FROM (oc_t_item_resource)
WHERE fk_i_item_id = 260
0.00048398971557617 SELECT *
FROM (oc_t_item)
JOIN oc_t_item_custom_attr_values ON oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_item_id=oc_t_item.pk_i_id AND oc_t_item_custom_attr_values.fk_i_field_id=3
WHERE oc_t_item.pk_i_id=260
0.00022697448730469 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_2'
0.00064516067504883 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 2
ORDER BY rand_ind asc
0.00022387504577637 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_2'
0.00042295455932617 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '2'
0.00099706649780273 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=2
0.00021886825561523 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_3'
0.0005347728729248 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 3
ORDER BY rand_ind asc
0.00013113021850586 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_3'
0.00032520294189453 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '3'
0.00078606605529785 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=3
9.8943710327148E-5 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_group_4'
0.0004889965057373 SELECT g.b_id as "b_group_id", g.b_name as "b_group_name", g.b_banner_id, b.*, rand() as "rand_ind"
FROM (oc_t_banner b, oc_t_banner_group g)
WHERE g.b_banner_id = b.b_id
AND g.b_id = 4
ORDER BY rand_ind asc
0.00012683868408203 SELECT fk_i_category_id
FROM (oc_t_plugin_category)
WHERE s_plugin_name = 'ads_manager_banner_4'
0.00029301643371582 SELECT *
FROM (oc_t_banner)
WHERE b_id = '4'
0.00078988075256348 UPDATE oc_t_banner SET b_views=coalesce(b_views, 0)+1 WHERE b_id=4
0.00027799606323242 SELECT *
FROM (oc_t_pages)
WHERE b_indelible = 0
AND b_link = 1
ORDER BY i_order ASC